Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Sedem základných nástrojov manažérstva kvality

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12968
Posledná úprava
16.09.2020
Zobrazené
1 672 x
Autor:
cervik61
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
7 základných nástrojov manažérstva kvality
patria sem:
1) vývojový (postupový) diagram
2) diagram príčin a následkov
3) formulár (záznamník) pre zber údajov
4) Paretov diagram
5) histogram
6) bodový diagram
7) regulačný diagram

Paretov diagram - vychádza zo zákonitosti, že väčšina následkov má pôvod v relatívne malom počte príčin. Túto zákonitosť objavil a použil pre manažment kvality Dr. Juran. Podľa neho 5 - 20% príčin spôsobuje 80 - 95% výsledných defektov. Inak vyjadrené, odstránením malého počtu systematických príčin sa môže odstrániť väčšina negatívnych javov spôsobujúcich nezhodnosť výrobkov alebo nespôsobilosť procesov.
Paretodiagram vychádza zo zásad Paretovej analýzy (pomerne malá skupina faktorov má za následok väčšinu problémov kvality). Pareto diagram identifikuje a prioritizuje problémy, ktoré je potrebné riešiť. Je dôležitým nástrojom manažérskeho rozhodovania, lebo umožňuje stanoviť priority pri riešení problému s kvalitou tak, aby pri účelnom využití zdrojov bol dosiahnutý maximálny efekt.
Aplikáciou Paretovho princípu je možné stanoviť, že na vznikajúcich problémoch sa rozhodujúcou mierou podieľa len určitá skupina výrobkov z celého výrobného programu, len určití pracovníci z celkového počtu, len niektoré príčiny zo všetkých, ovplyvňujú kvalitu výrobku apod. Toto vymedzenie je veľmi dôležité pre určenie, lokalizáciu problému a jeho efektívne riešenie.
...

Kľúčové slová:

manažér

manažérstvo

kvalita

manažérstvo kvality

diagram

vývoj

vývojový diagram

Paretov diagram

histogram

korelácia

korelačný diagram

regulácia

regulačný diagram

údaj

formulár

ParetObsah:
 • Paretov diagram
  Ishikawov diagram
  Histogram
  Regulačný diagram
  Korelačný (bodový) diagram
  Vývojový diagram
  Formulár pre zber údajov

Zdroje: