Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Rozhodovací proces, charakteristika a druhy rozhodovacích procesov, postupy a metódy rozhodovania

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
57 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7890
Posledná úprava
10.09.2018
Zobrazené
9 973 x
Autor:
adrika111
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rozhodovanie je cieľavedomá a sústavná ľudská aktivita, predstavovaná množinou rozhodovacích procesov, prostredníctvom ktorých subjekt rozhodovania usmerňuje vývoj daného systému na dosahovanie jeho cieľového správania.
Fungovanie celého systému národného hospodárstva možno chápať ako výsledok ľudských rozhodnutí. Z tohoto dôvodu je samotné rozhodovanie stredobodom záujmu už od pradávna a je staré ako ľudstvo samo.
V súčasnosti sa uplatňuje racionálne rozhodovanie, založené na vedeckých metódach riešenia jednotlivých problémov.

Kľúčové slová:

Podmienky rozhodovania

neistota

riziko

správanie

rozhodovanieObsah:
 • 1. ÚVOD . 3

  2. CHARAKTERISTIKA ROZHODOVACIEHO PROCESU 4

  3. PODMIENKY ROZHODOVANIA PODĽA MIERY INFORMOVNOSTI . 4
  3. 1 ROZHODOVANIE V PODMIENKACH ISTOTY 4
  3. 2 ROZHODOVANIE V PODMIENKACH NEISTOTY /RIZIKA 5
  3. 3 ROHODOVANIE V PODMIENKACH NEURČITOSTI 5

  4. ROZHODNUTIA PODĽA POSTUPU ROZHODOVANIA 5
  4. 1 PROGRAMOVANÉ ROZHODNUTIE 5
  4. 2 NEPROGRAMOVANÉ ROZHODNUTIE 5

  5. ROZHODOVANIE PODĽA ZÁVAŽNOSTI ROZHODOVACÍCH PROCESOV 6
  5. 1 STRATEGICKÉ ROZHODOVANIE 6
  5. 2 TAKTICKÉ ROZHODOVANIE 6
  5. 3 OPERATÍVNE ROZHODOVANIE 6

  6. ROZHODOVANIE PODĽA SUBJEKTU ROZHODOVANIA 6
  6. 1 INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE 7
  6. 2 KOLEKTÍVNE ROZHODOVANIE 7

  7. KLASIFIKÁCIA ROZHODNUTÍ PODĽA ĎAĽŠÍCH HĽADÍSK 7

  8. POSTUPY A METÓDY ROZHODOVANIA 7
  8. 1 EMPIRICKÉ METÓDY 7
  8. 2 MATEMATICKO-ŠTATISTICKÉ METÓDY 8
  8. 3 HEURISTICKÉ METÓDY 8

  9. ZÁVER 8

  10. POUŽITÁ LITERATÚRA 9

Zdroje:
 • Ing. Alfréd Jassinger,CSc. , Doc. Ing. Dušan Pinka, CSc. : Rozhodovanie v riadení priemyselného podniku, Bratislava, PRÁCA VYDAVATEĽSTVO A NAKLADATEĽSTVO ROH, 1989