Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Príručka kvality

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
36 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7369
Posledná úprava
06.02.2018
Zobrazené
2 625 x
Autor:
kluvy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Procesy relevantné na zabezpečenie kvality organizácie musia byť nielen proklamované, ale aj písomne podchytené, a tým reálne existujúce. Postupy všetkých pracovníkov sa musia zhodovať s týmito ustanoveniami.

Základňou pre „dobrú prax manažmentu" je preto dokumentácia systému manažérstva kvality, ktorá musí byť paralelne s ďalším vývojom (zlepšovaním) priebehu práce v organizácii stále diskutovaná, skúmaná a prispôsobovaná.

Základným dokumentom systému kvality je zvyčajne príručka kvality ako hierarchicky najvyšší dokument systému kvality. Vychádzame z predpokladu, že príručka kvality je syntetickým dokumentom, ktorý integruje všetky parciálne dokumenty.

Príručka kvality popisuje celkový prehľad o systéme manažérstva kvality v spoločnosti. Obsahuje rôzne odkazy na rôzne úrovne dokumentácie. Príručka kvality slúži predovšetkým na efektívne riadenie činnosti spoločnosti a poskytuje základný prehľad o riadení spoločnosti.

Príručka kvality môže byť poskytovaná zákazníkom za účelom prezentovania spoločnosti a jeho riadenia, a taktiež pre poskytnutie potrebných informácií zákazníkom.

Kľúčové slová:

príručka kvality

projekt

uvoľnenie

auditovanie

vydanie

manažmentObsah:
 • Príručka kvality
  Zostavenie príručky kvality
  1. Definovanie projektu:
  2. Politika kvality a ciele kvality:
  3. Vedúci projektu:
  4. Projektové plánovanie:
  5. Organizačná štruktúra:
  6. Definovanie procesov:
  7. Evidencia procesov:
  8. Analýza jednotlivých procesov:
  9. Súhrnná analýza:
  10. Určenie zlepšení:
  11. Popis riadiacich, hlavných a podporných procesov:
  12. Preskúmanie, uvoľnenie a vydanie riadiacich noriem:
  13. Koncepcia príručky kvality:
  14. Odsúhlasenie príručky kvality:
  15. Uvoľnenie a vydanie:
  16. Starostlivosť o dokumentáciu:
  17. Auditovanie:
  18. Preskúmanie manažmentom:
  Príklad na príručku kvality
  Zhodnotenie príručky kvality
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • MATEIDES, Alexander: Manažérstvo kvality : história, koncepty, metódy. Bratislava : Miroslav Mračko, 2006. 751 s. ISBN 80-8057-656-4
 • PNEUTRADE, spoločnosť s r.o. - príručka kvality [online]. Aktualizované 01-01-2006 [cit 2008-04-03]. Dostupné na internete: http://www.buschjost.sk/index2.htm