Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Prípadová štúdia o manažérskom rozhodovaní vo firme Sola s.r.o.

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
295 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
33842
Posledná úprava
25.05.2010
Zobrazené
5 265 x
Autor:
markhusss
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom mojej práce je využiť vedomosti z teórie manažérskeho rozhodovania a rozobrať ich z odbornej stránky. Zamyslieť sa nad úlohou manažéra v konkrétnej spoločnosti a sústrediť sa na jednotlivé fázy procesu manažérskeho rozhodovania. Vžiť sa do úlohy manažéra a porozmýšľať ako efektívne rozhodovať v rôznych situáciách. S prijatými rozhodnutiami sa zamýšľať nad možnými rizikami spojené s jeho implementáciou, ktoré môžu nastať a zvoliť si metódy a techniky rozhodovania.

V práci opisujem spoločnosť SOLA, s. r. o., ktorá sa zaoberá predajom nápojov a jedál, konkrétne osobou manažéra, ktorá prevádzkuje túto firmu. Pokúsim sa o riešenie daného problému, ktorý môže vzniknúť pri manažérskom rozhodovaní či už s krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska.

V prvej časti práce predstavím spoločnosť, jej postavenie, stratégiu a organizačnú štruktúru. Taktiež opíšem úlohy manažéra, s ktorými sa prakticky každodenne stretáva. Ďalej sa budem snažiť charakterizovať jednotlivé fázy manažérskeho rozhodovania (identifikácia problému, analýza problému, tvorba variantov riešení, postup riešenia problému, aplikácia zvolených metód a technik na riešenie daného problému. Veľmi dôležité je očakávať dôsledky z prijatého rozhodnutia a sledovať riziká súvisiace s jeho realizáciou.

Kľúčové slová:

organizačná štruktúra

poslanie firmy

charakteristika pozície manažéra

manažérske rozhodovanie

rozhodnutia - strategicke

takticke

operatívne

identifikácia problému

druhy signálov

zdroje ich...Obsah:
 • Obsah


  ÚVOD.. 1


  1     VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA.. 2


  1.1      Identifikačné údaje o firme, jej poslaní a stratégii 2


  1.1.1       Identifikačné údaje o firme. 2


  1.1.2       Poslanie firmy. 2


  1.1.3       Stratégia firmy. 2


  1.1.4       Organizačná štruktúra firmy. 3


  1.2      Charakteristika pozície manažéra, ktorý uskutočňuje rozhodovanie. 3


  1.3      Strategické, taktické a operatívne rozhodnutia, ktoré vo svojej pozícii uskutočňuje. 4


  2     IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMU.. 6


  2.1      Postup identifikácie problému a aplikácia zvolenej techniky. 6


  2.2      Druhy signálov. 7


  2.3      Zdroje ich vzniku. 7


  2.4      Zaradenie problému z časového hľadiska a podľa stupňa dôležitosti 8


  3     POSTUP ROZHODOVANIA.. 8


  3.1      Vhodné metódy a techniky pre prijatie rozhodnutia. 8


  3.2      Aplikácia zvolenej metódy alebo techniky pri rozhodovaní 8


  3.3      Alternatívy riešenia. 11


  4     PRIJATÉ ROZHODNUTIE, JEHO OČAKÁVANE DOSLEDKY A MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S JEHO IMPLEMENTÁCIOU.. 12


  4.1      Stručná charakteristika prijatého rozhodnutia. 12


  4.2      Očakávané dôsledky prijatého rozhodnutia. 12


  4.3      Riziká súvisiace s implementáciou a realizáciou rozhodnutia. 12


  -      Financie na investíciu môžu presiahnuť stanovený predpoklad. 12


  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV.. 13


Zdroje:
 • 1. Papula, J., Papulová, Z.: Manažérske rozhodovanie, vybrané problémy. Bratislava: Kartprint, 2005, ISBN 80-88870-45-3
 • 2. www.orsr.sk