Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Politicko-ekonomické dôsledky integrácie SR do EÚ

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
55 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5758
Posledná úprava
24.11.2017
Zobrazené
2 772 x
Autor:
rdman
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dôsledky integrácie či neintegrácie Slovenska do Európskej únie môžu byť posudzované z rôznych uhlov pohľadu. Pri hodnotení výhod a nevýhod vstupu SR do Európskej únie treba postupovať komplexne a posudzovať jeho kladné dôsledky spolu so zápornými.

Na druhej strane, neintegrácia Sloveska do Európskej únie by znamenala ťažkosti, ktoré som sa pokúsil naznačiť v úvode práce:
1. Neúčasť SR v EÚ by znamenala, že Slovensko sa nebude podieľať na ekonomických i neekonomických výhodách, ktoré so sebou integrácia prináša.
2. SR vypadne zo svetového globalizačného trendu, dostane sa do izolácie a do pozície tretej krajiny.
3. Ekonomické dôsledky pocíti SR v obchodnej oblasti. Keby skončila platnosť asociačnej dohody medzi SR a EÚ alebo bola táto dohoda zrušená, stratili by sme existujúce colné výhody. 4. V krajinách, ktoré by vstúpili do EÚ, zase dôjde po vstupe k strate platnosti dohôd o vytvorení pásem voľného obchodu, resp. colných únií s inými štátmi vrátane SR.
5. Konkurenčný tlak na výrobcov by sa obmedzil, čo by viedlo k zaostávaniu celých výrobných odvetví a odborov.
6. Prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ by sa stali prakticky nedostupné a prílev priamych zahraničných investícií by sa zastavil.
7. Obmedzili by sa možnosti získavať vzdelanie a prácu v krajinách EÚ, sťažilo by sa cestovanie do členských krajín EÚ, ustrnula by účasť na vedeckovýskumných programoch, spochybnili by sa naše záväzky voči EÚ v oblasti ľudských práv, ochrany kultúrneho dedičstva, životného prostredia, každý odklad by pôsobil na ďalšie prehlbovanie civilizačnej medzery medzi nami a štátmi EÚ.

Kľúčové slová:

Európska únia

verejné financie

eurofondy

integrácia

riziká a výhody integrácieObsah:
 • 1. Úvod
  2. Súťaž troch centier svetovej ekonomiky
  3. Makroekonomický a inštitucionálny rámec vstupu do EÚ
  4. Ekonomické a neekonomické výhody vstupu SR do EÚ
  5. Riziká, nevýhody a dôsledky neintegrácie SR do EÚ
  6. Strategické podmienky zavedenia eura
  Časové a programové hľadiská nášho vstupu do hospodárskej a menovej únie
  7. Záver
  8. Použitá literatúra
  9. Obsah