Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Podnikateľský plán - piváreň ČAPÁK

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
63 x
Veľkosť
2,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38204
Posledná úprava
17.11.2011
Zobrazené
2 602 x
Autor:
nelej
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V mojom podnikateľskom pláne chcem stručne prezentovať môj zámer prestavby a fungovania pivárne ČAPÁK. Na nasledovných stránkach Vám stručne priblížim víziu, prestavbu priestorov, vzhľad, ponúkané služby, uvediem stručný prehľad konkurencie, budúcich zákazníkov aj dodávateľov, predpokladanú výšku nákladov, spôsob a schopnosť ich krytia. Predstavím aj finančný plán tohto projektu.

Spoločnosť H&H s.r.o vytvorí, zrealizuje a bude prevádzkovať jedinečnú piváreň v modernom komplexe Cassovar v meste Košice, s kapacitou 46 miest s možnosťou rozšírenia kapacity na 66 miest počas sezónnych mesiacov. Piváreň bude spĺňať legislatívne požiadavky pre pohostinské zariadenie typu piváreň a bude vybavená vkusným a kvalitným vybavením. 

Piváreň ČAPÁK bude disponovať kvalifikovanými pracovníkmi a poskytovať vysokú úroveň služieb. V kombinácii s jedinečným produktom šitým na mieru tamojšiemu zloženiu trhu a klientele má piváreň obrovský potenciál a perspektívu.

Spoločnosť je orientovaná na strategické ciele rozvoja poskytovaných pohostinských služieb a zvýšenia počtu pivární na území Košíc.

Kľúčové slová:

podnikateľský plán

podnikateľský zámer

piváreňObsah:
 • Úvod 2
  1. Zhrnutie 3
  2. Spoločnosť 4
  2.1. Opis spoločnosti 4
  2.2. Konečná stratégia 5
  2.3. Rozhodujúce finančné ukazovatele 5
  2.4. Produkty a služby 6
  2.5. Štruktúra a rozsah poskytovaných služieb a produktu 6
  2.6. Kapacitné ukazovatele 6
  2.7. Výhody oproti konkurencii 7
  3. Trh 8
  3.1. História komplexu Cassovar 8
  3.2. Trendy 9
  3.3. Segmentácia 10
  3.4. SWOT analýza 11
  4. Marketingový plán 12
  4.1. Predaj/stratégia distribúcie 12
  4.2. Cenová stratégia 12
  4.3. Tvorba imidžu a značky 13
  4.4. Propagačné materiály 13
  4.5. Produkt/trhová stratégia 14
  4.6. Marketingový rozpočet 15
  5. Manažment 16
  5.1. Organizačná štruktúra podniku 16
  5.2. Popis funkcií pracovníkov 16
  5.3. Rozpis služieb zamestnancov a prevádzky zariadenia 18
  5.4. Hodnotenie zamestnancov 19
  6. Analýza konkurencie 20
  6.1. Analýzy prostredia podniku 21
  7. Súpis majetku 23
  7.1. Plán odpisov 24
  8. Finančný plán 25
  8.1. Začiatočná súvaha k 1. 1. 2011 25
  8.2. Cenové kalkulácie 25
  8.3. Plán výkonov 26
  8.4. Plán nákladov 27
  8.5. Finančné predpoklady podniku 28
  8.6. Konečná súvaha k 31. 12. 2011 29
  9. Záver 31
  10. Použitá literatúra 32
  11. Prílohy 33

Zdroje:
 • BERÁNEK J., Kotek P.: Řízení hotelového provozu. GRADA Publishing, ISBN 80-7169-400-2, 1996
 • BANGS H. David ml: Prúvodce podnikatelským plánovaním. PRAGMA Praha, 1996
 • HULLOVÁ D., FINDRA,T., KOŠŤAN,P.: Projektový manažment. Príprava projektov s použitím metodiky logického rámca. Centrum vzdelávania neziskových organizácií, ISBN 80-969309-7-4, 2005
 • POTEET Howard G.: Začíname podnikať: Odborné rady. SGT PLUS Bratislava, ISBN 80-7127-038-5, 1996
 • HUBNER M.: Príručka manažéra IV – Project Management. TATE International, s.r.o. ISSN 1211-8737, 2005