Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Podnikateľský plán cestovnej kancelárie Holiday, s. r. o.

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
60 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39555
Posledná úprava
21.03.2012
Zobrazené
3 939 x
Autor:
julka.vesela
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavným poslaním firmy Holiday bude uspokojovanie potrieb zákazníkov komplexnými službami v oblasti cestovného ruchu. Cestovná kancelária bude predovšetkým sústrediť svoj predaj zájazdov na zimnú a letnú sezónu. Ťažiskom činnosti bude sprostredkovanie ubytovacích, stravovacích služieb a dopravy. Vyberať budeme predovšetkým z najzaujímavejších a cenovo dostupných ubytovacích zariadení pre všetky kategórie zákazníkov. Doplnkovými službami našej cestovnej kancelárie budú tiež zmenárenské služby a predaj máp. Cestovná kancelária Holiday sa bude zameriavať len na sprostredkovanie zájazdov na Slovensku.

Kľúčové slová:

cestovná kancelária

marketing

marketingový mix

analýza trhuObsah:
 • Úvod
  1 Zhrnutie
  2 Charakteristika podniku
  2.1 Ústredný produkt firmy
  2.2 Umiestnenie podniku
  2.3 Popis základného vybavenia podniku
  2.4 Pôvod a výška počiatočného kapitálu
  3 Produkt
  3.1 Charakteristika produktu
  3.2 Kvalita produktu a jej zabezpečenie
  3.3 Ponukový program
  4 Odvetvie podnikania
  4.1 Širší obraz o odvetví
  Letná turistika a pobyty pri vode
  Zimný cestovný ruch a zimné športy
  4.2 Trendy v odvetví cestovného ruchu
  Doplnkové formy cestovného ruchu
  4.3 Štatistika cestovného ruchu
  4.3.1 Banková štatistika
  4.3.2 Hraničná štatistika
  4.4 Ekologický manažment
  5 Marketing
  5.1 Marketingový mix
  5.1.1 Produkt
  5.1.2 Miesto
  5.1.3 Cena
  5.1.4 Komunikácia so zákazníkmi
  5.2 Analýza trhu
  5.2.1 Dodávatelia a obchodní partneri
  5.2.3 Konkurencia
  5.3 Swot analýza
  5.4 Marketingové aktivity
  5.4.1 Pred otvorením prevádzky
  5.4.2 V deň otvorenia prevádzky
  5.4.3 Počas prevádzky
  6 Kalkulácie a cenotvorba
  6.1 Kalkulácie
  6.2 Cenotvorba
  7 Riadenie ľudských zdrojov
  7.1 Organizačná štruktúra personálneho zabezpečenia
  7.2 Pracovná doba
  7.3 Mzdový plán
  8 Finančné údaje
  8.1 Požiadavky na technické vybavenie
  8.2 Náklady na propagáciu
  8.3 Režijné náklady
  8.4 Mzdy a odvody do fondov
  8.5 Sumarizácia nákladov za rok
  8.6 Plán ročných nákladov na prevádzku
  8.7 Plán ročných výnosov na prevádzku
  8.8 Výnosy z predaja zájazdov
  8.9 Plánovaný výsledok hospodárenia za 1. rok podnikania
  8.10 Plánovaný výsledok hospodárenia za 2. rok podnikania
  Záver