Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Počitačové infiltrácie a vírusy

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13134
Posledná úprava
21.10.2020
Zobrazené
870 x
Autor:
jopiko111
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Počítačové infiltrácie predstavujú fenomén, ktorý býva (často z komerčných dôvodov) zveličovaný, alebo naopak je zľahčovaný. Niekoho trápi, prečo veci ako počítačové vírusy vôbec niekto programuje, iného trápi ako sa voči ním môže chrániť. V každom prípade ide o fenomén, ktorého existencia sa nedá prehliadnuť. K dnešnému dňu je známych niekoľko desiatok tisíc rôznych vírusov, trójskych koňov a ďalších druhov infiltrácií. Vzhľadom na neustály vývoj v oblasti operačných systémov (od MSDOS cez Windows 3.x po Windows 9x/NT/2000) a tiež vzhľadom na zmeny v prevažujúcom spôsobe výmeny dát medzi výrobcami software a používateľmi resp. medzi nimi navzájom (od diskiet k CD-ROM a Internetu) dochádza v tejto oblasti k postupnému vývoju a dnes sa popri klasických počítačových vírusoch (Boot a DOS súborové vírusy, ktoré prevládali v polovičke 90.rokov) stretávame najmä s makrovírusmi a skriptovými vírusmi, často vybavenými schopnosťou šírenia cez rôzne komunikačné kanály, ako napr. E-mail, IRC a podobne. Napriek tomu, že s počítačovými vírusmi a inými infiltráciami sa môžeme stretnúť aj u platforiem Amiga a Macintosh (u platforiem UNIX takmer vôbec), platforma Microsoft Windows spolu s ďalšími aplikáciami tejto firmy (Microsoft Word, Excel a Outlook) je dnes vzhľadom na svoje masové rozšírenie, odborné zázemie ich používateľov ako aj slabú bezpečnosť týchto produktov (znásobenú silnými možnosťami na tvorbu vírusov) živnou pôdou drvivej väčšiny počítačových infiltrácií.

Kľúčové slová:

PC

počítač

vírus

infiltárcia

počítačový vírus

počítačová infiltrácia

trojan horse

trójsky kôň

worm

červ

antivírusObsah:
 • Úvod
  POČÍTAČOVÉ INFILTRÁCIE
  1.Infiltrácie jednorázovej akcie
  2.Infiltrácie mnohonásobného použitia, bez replikácie
  3.Infiltrácie mnohonásobného použitia, s pasívnou replikáciou
  4.Replikatívne infiltrácie
  POČÍTAČOVÉ VÍRUSY
  Existuje niekoľko možností, ako zistiť, že v našom počítači je vírus:
  Proti vírusom sa môžeme brániť niekoľkými spôsobmi:
  Existuje niekoľko typov antivírusových programov:
  Podľa spôsobu správania sa sa vírusy delia
  Klasifikácia vírusov
  Z hľadiska rozšírenia môžeme vírusy rozdeliť
  Vírusy môžeme rozdeliť napr. i z hľadiska úrovne maskovania a zneviditeľňovania
  Klasifikácia škôd spôsobených vírusmi
  Klasifikácia rozsahu škôd
  Zaujímavosti zo sveta vírusov
  Záver
  Zdroje informácií

Zdroje: