Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Organizačne správanie - motivácia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
25185
Posledná úprava
08.06.2009
Zobrazené
3 122 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Umenie viesť spolupracovníkov sú v manažmente často považované za hlavnú náplň činnosti manažérov. V centre pozornosti tejto manažérskej funkcie sú ľudia ako najväčší kapitál úspešných firiem. Preto je vedeniu pracovníkov v modernom manažmente venovaná výrazná pozornosť. Nesporne je spôsob motivácie manažérskych profesií iný než v prípade podriadených kolektívov z oblasti robotníckych a technicko-hospodárskych profesií. Termín motivácie je v súčasnej dobe jedným z najčastejšie používaných psychologických pojmov. Súvisí s celkovým postavením a úlohou človeka v spoločnosti, s jeho činnosťou i s jeho osobnosťou. Každé cieľavedomé jednanie človeka je jednaním motivovaným. Všetky organizácie sa zaujímajú o to, čo by sa malo urobiť pre dosiahnutie trvale vysokej úrovne výkonnosti ľudí. Umenie motivovať podriadených pracovníkov znamená vytvoriť u nich vnútorný záujem, ochotu aktívne sa angažovať pri plnení uvažovaných činností odpovedajúcim poslaniu a cieľom firmy, resp. jej častí. Jedná sa o spojenie osobného záujmu a úsilia účastníka pracovného procesu s potrebami organizačnej jednotky, a to cieleným pôsobením vedúceho pracovníka. Motivácia pomáha vytvárať určité myslenie a správanie vedených ľudí tak, aby zodpovedalo cieľovo orientovaným zámerom organizácie. Motiváciu pracovníkov budeme skúmať v spoločnosti Aurum Slovakia s.r.o. Spoločnosť Aurum a.s., je dodávateľ kancelárskych potrieb, hygienických potrieb a občerstvenia, bola založená v roku 1992. Počas svojho pôsobenia na trhu si vďaka svojej profesionalite a spoľahlivosti získala veľké množstvo klientov zo strany finančných a verejných inštitúcií, výrobných a obchodných firiem, veľkoobchodov, obchodných domov i špecializovaných predajní a v súčasnej dobe zásobuje takmer 10 000 právnych subjektov.
Hlavné sídlo spoločnosti je v Prahe, kde je z centrálneho skladu s rozlohou takmer 10.500 metrov štvorcových okamžite expedované požadované množstvo tovaru zákazníkom. V súčasnosti zamestnáva okolo 360 zamestnancov.
V Českej republike má spoločnosť Aurum a.s. ďalších sedem pobočiek (Brno, Olomouc, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem a Ostrava).
V roku 2000 bola založená aj pobočka na Slovensku - v Bratislave. Aurum Slovakia s.r.o. sídli v priestoroch s rozlohou cca 600 metrov štvorcových. So svojimi 40 zamestnancami zabezpečuje komplexnú individuálnu starostlivosť pre široké spektrum klientov. Vďaka rozsiahlemu vozovému parku zabezpečuje Aurum Slovakia s.r.o. okrem bežných dodávok do 24 hodín aj urgentné dodávky tovaru podľa potreby klienta. Svojím vysokým nasadením a profesionalitou uspokojuje aj tých najnáročnejších klientov.

Kľúčové slová:

organizačné správanie

motivácia zamestnancov

navýky

potreby

záujmi zamestnancov

Dynamika motivácie

aktivácia

Činnosť podnikuZdroje:
 • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů, GRADA, Praha, 2002
 • Bedrnová E., Nový I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení, Management Press, Praha, 2004
 • Bedrnová E., Nový I. a kol.: Psychologie a sociologie v řízení firmy, PROSPEKTRUM Praha, 1994
 • Harvey, Ch. : Umění motivovat- cesta k úspěchu, Informatorium, Praha, 1992
 • Internet
 • Interné predpisy podniku
 • Kleibl, Dvořáková, Šubrt : Řízení lidských zdrojů, C.H. Beck, Praha, 2001
 • Kleibl, J. : Metody personální práce, VŠE, Praha, 1995
 • Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů – Základy modernej personalistiky, Management Press, Praha, 2002
 • Provazník, V., Motivace pracovního jednání, VSE FPh, Praha 1998
 • Rudy, J, Sulíkova, R: Organizačné správanie, FABER, Bratislava 2007
 • Veber, J.: Management, Management Press, Praha, 2003
 • Vodáček L., Vodáčková O.: Management – Teorie a praxe v informační společnosti, Management Press, Praha 2001