Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
10 nových

Obsah a história podnikových financií

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45086
Posledná úprava
28.04.2014
Zobrazené
357 x
Autor:
lubos.polak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Činnosť podnikov vo všeobecnosti pozostáva z troch hlavných častí (výroba, zásobovanie a predaj výrobkov). Pre bezproblémový priebeh tohto procesu musia byť zabezpečené viaceré faktory ako napríklad: podnik musí mať zabezpečené resp. k dispozícii finančné prostriedky v dostatočnom/požadovanom rozsahu, štruktúre a čase. Financie sú teda ako také najdôležitejším faktorom pri transformačnom procese podnikovej činnosti.
Financie môžeme v podstate chápať ako finančné vzťahy, ktoré sa tvoria pri rozdeľovaní a používaní finančných prostriedkov. Dané peňažné vzťahy niekedy označujeme aj ako finančné transakcie.

Financie ako také môžeme chápať z dvoch základných uhlov pohľadu, a to je buď z verejného alebo z podnikového uhla pohľadu. Verejné financie sú spojené s existenciou verejného sektora a s potrebou jeho financovania. Pri tomto type je jeden zo subjektov vždy buď štát alebo iný samosprávny/regionálny orgán.
Daná práca je zameraná na priblíženie a čo najvhodnejšie zadefinovanie obsahu podnikových financií a taktiež na pojmy, ktoré k danej téme nadväzujú. Cieľom a snahou autora je sumárne zhrnutie dostupnej literatúry v požadovanom rozsahu.

Kľúčové slová:

financie a mena

podnikové financie

verejný sektor

komunikácia

službyObsah:
 • 1. Úvod 3
  2. Podnikové financie 4
  2.1. História podnikových financií 4
  2.2. Obsah podnikových financií 5
  3. Záver 8
  4. Zoznam bibliografických odkazov 9

Zdroje:
 • BEŇOVÁ, E. - HLAVATÁ, I. 1996. Financie a mena. Bratislava: vydavateľstvo EKONÓM. 1996. 295 s. ISBN 80-225-0797-0.
 • KOIŠOVÁ, E. 2007. Podnikové financie. Trenčín: Fakulta - sociálno ekonomických vzťahov. 2007. 163 s. ISBN 978-80-8075-201-9.
 • KUBKOVIČ, M. a kol. 1999. Podnikové hospodárstvo. Bratislava: Vydavateľstvo SPRINT. 1999. 221 s. ISBN 80-967295-7-8.
 • VLACHYNSKÝ, K. a kol. 1993. Podnikové financie I. Bratislava: Vydavateľstvo Alfa. 1994. 266 s. ISBN 80-85630-29-2.
 • VLACHYNSKÝ, K. a kol. 1994. Podnikové financie II. Bratislava: Súvaha. 1994. 171 s. ISBN 80-88727-08-1.
 • VLACHYNSKÝ, K. a kol. 2009. Podnikové financie. Bratislava: Iura Edition. 2009. 524 s. ISBN 9788080782580.