Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 515   projektov
2 nových

Motivácia (vypracovaná otázka)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5579
Posledná úprava
20.10.2017
Zobrazené
2 409 x
Autor:
libabe
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Pojem motivácia

Je odvodený od latinského slova „movare“, čo znamená hýbať sa, pohybovať sa. Označuje všetko, čo spôsobuje určitú aktivitu, určité správanie sa človeka. Odpovedá tiež na otázku, čím bola aktivita vyvolaná alebo prečo sa zmenila.

Pojem motivácie sa viaže na aktiváciu, t.j. človek vyvíja aktivity, aby uspokojil svoje potreby:
- prioritné potreby ( fyziologické potreby - potravy, spánku),
- sekundárne potreby (sebaúcta, spoločenské postavenie, priateľstvo, úspech a túžba po seba uplatnení).

Motivácia je teda proces pôsobenia medzi subjektami manažmentu, v ktorom subjekty s vlastníckymi, alebo vyššími manažérskymi právomocami, vplývajú na spolupracovníkov s cieľom dosahovať čo najvyššiu výkonnosť, alebo s úmyslom dosiahnuť stanovené ciele.
Motivácia je zložitý pojem s fyziologickými, biologickými, ekonomickými, psychologickými, sociologickými a ďalšími prejavmi. Ak chce manažér uplatňovať vhodné motívy, či stimuly pre požadovanú výkonnosť (aktivitu) pracovníkov, potrebuje poznať ich motivačný profil.
Motivačný profil každého pracovníka je rozdielny. U určitých ľudí prevláda potreba motívov pre ich výkonnosť zvonku, u iných zasa zvnútra. Bez ohľadu na to, odkiaľ prichádzajú, človek je na viac motivovaný vtedy, ak sú vonkajšie a vnútorné motívy v rovnováhe.

Kľúčové slová:

Motivácia

Rozdelenie motivácie

Motivácia zamestnancov

Pracovná motivácia

Hmotná a nehmotná motivácia

Motivačný štýl riadenia a vedenia zamestnancov

Motivačné programy

Teórie motivácieObsah:
 • 1.1 Pojem motivácia
  1.2 Motivácia zamestnancov
  1.2.1 Pracovná motivácia
  1.2.2 Hmotná a nehmotná motivácia
  1.2.3 Motivačný štýl riadenia a vedenie zamestnancov
  1.3 Motivačné programy
  1.3.1 V súčasnom európskom manažmente sa využívajú tieto tri teórie motivácie:
  1.3.2 V súčasnom svetovom manažmente sa najčastejšie používajú tieto teórie:

Zdroje:
 • WERTER, W.B., DAVIS, K. Lidský faktor a personální managment Praha: Victoria Publishing, 1992
 • Doc. Ing. STANISLAV KMEŤ, Csc, Podnikový manažment kvality