Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Marketingový výskum + dotazník

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
170 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7754
Posledná úprava
29.05.2018
Zobrazené
8 715 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úlohou marketingového výskumu bolo poskytnúť zadávateľovi informácie o nákupnom správaní sa spotrebiteľa s cieľom zistiť objem predaja výrobkov. Na základe výsledkov marketingového výskumu zadávateľ by mal rozhodnúť o objeme sortimentu jednotlivých výrobkov a pri novom druhu jogurtov by mal zvážiť vhodné komunikačné nástroje.
Najskôr sme skúmali, či oslovení respondenti nakupujú jogurty. Oslovili sme 90 respondentov, z ktorých veľmi často nakupuje jogurty 40 respondentov, čo predstavovalo 44 %, občas 42 respondentov, t. j. 47 % respondentov a nikdy nenakupuje jogurty 8 respondentov, čo predstavovalo 9 %.
Zo vzorky 82 respondentov, ktorý nakupujú jogurty sme skúmali, aké druhy jogurtov uprednostňujú. Z tých respondentov nám 29 uviedlo, že najčastejšie nakupuje smotanový jogurt, 28 najčastejšie nakupuje probiotický jogurt, 15 respondentov nízkotučný jogurt, 9 opýtaných najčastejšie nakupuje probiotický jogurtový nápoj a 1 respondent klasický jogurtový nápoj.
Taktiež sme zisťovali, či oslovení respondenti majú obľúbenú značku jogurtov. Obľúbenú značku jogurtov má 32 respondentov, pričom najviac preferovaná značka jogurtov bola uvádzaná značka firmy Agrospol Kysuce 9-krát, Danone bola uvedená 7-krát, Aktivia bola uvedená 4-krát a ostatné značky boli uvádzané menej ako 4-krát.
Z ďalšej položenej otázky respondentov bolo zistené, že často nakupuje jogurty značky Agrospol Kysuce 32 respondentov, občas 43 respondentov a nikdy nenakupuje tieto jogurty 7 opýtaných respondentov.
Taktiež nás zaujímalo, či sú respondenti spokojní so sortimentom jogurtov značky Agrospol Kysuce na trhu. Až 75 opýtaných uviedlo, že sú spokojní so sortimentom jogurtov a za hlavné dôvody boli uvádzané hlavné výborná chuť a dobrá cena. 7 respondentov uviedlo, že nie sú spokojní so sortimentom jogurtov a ako hlavný dôvod uvádzali, že im tieto jogurty nechutia.
Chceli sme zistiť, akým spôsobom sa zákazníci môžu dozvedieť o nových výrobkoch a preto sme sa respondentov spýtali, odkiaľ sa dozvedeli o produktoch s probiotickými kultúrami. Najčastejšie respondenti čerpali informácie z letákov a plagátov - 26 respondentov, z ochutnávok priamo v predajni 21 respondentov, z článkoch v časopisoch informácie čerpalo 18 respondentov, 5 respondentov sa dozvedelo o produktoch s probiotickými kultúrami z internetu a 12 respondentov uviedlo, že sa o informáciách dozvedeli z iných zdrojoch, najčastejšie uvádzali reklamu v televízii.
Keďže sme sa chceli dozvedieť, aké je zloženie obyvateľstva, ktoré konzumuje jogurty s probiotickými kultúrami, obrátili sme sa na respondentov s otázkou, aký vek majú členovia domácnosti, ktorí konzumujú jogurty s probiotickými kultúrami. Respondenti 30-krát uviedli, že v ich domácnosti konzumujú jogurty s probiotickými kultúrami deti do 18 rokov, 45-krát uviedli, že konzumujú jogurty s probiotickými kultúrami dospelí od 18 od 50 rokov a 11-krát , že sú to dospelí viac ako 50 rokov.
Z tohto výskumu vyplýva, že jogurty značky Agrospol Kysuce sú obľúbené medzi spotrebiteľmi, čo vyplýva aj z marketingového prieskumu a s týmito jogurtmi sú spotrebitelia spokojní. Firma by sa mala snažiť osloviť aj tých zákazníkov, ktorí nenakupujú uvedenú značku jogurtov využitím vhodných komunikačných nástrojov, pričom by mohli využiť ako komunikačné nástroje letáky a ochutnávky priamo v predajni. Čo sa týka konzumácie jogurtov s probiotickými kultúrami, v priemere 2 členovia domácnosti konzumujú tento druh jogurtov. Z hľadiska veku najpočetnejšiu skupinu konzumentov tvorí skupina dospelých vo veku od 18 do 50 rokov, menšiu skupinu tvoria deti do 18 rokov a najmenšiu skupinu tvoria dospelí viac ako 50 roční. Môže to vyplývať aj z toho dôvodu, že deti uprednostňujú klasické jogurty alebo rôzne tvarohové krémy ako Miláčik, Pribináčik a pod. Naopak, starší ľudia sa už ťažko prispôsobujú novým zmenám a keď majú nejaký výrobok vyskúšaný a chutí im, tak nakupujú len tieto výrobky a neradi sa púšťajú do zmien.

Kľúčové slová:

marketingový výskum

projekt

dotazník

hypotéza

výskum

manažérske zhrnutieObsah:
 • 1 Manažérske zhrnutie -3-
  1.1 záverečné odporúčania pre firmu Agrospol Kysuce -4-
  2 Účel výskumu -5-
  3 Hypotézy -6-
  4 Plán marketingového výskumu -7-
  4.1 Zdroje údajov -7-
  4.2 Metóda a typ zberu údajov -7-
  4.3 Zber údajov -7-
  5 Výpočet veľkosti vzorky pre reprezentatívny výskum -8-
  6 Výsledky výskumu podľa jednotlivých otázok v dotazníku -9-
  7 Ohraničenia výskumu -19-
  7.1 Náklady projektu -20-
  8 Overovanie hypotéz -20-
  9 Dodatky -22-
  9.1 Zoznam použitej literatúry -22-
  9.2 Prílohy -22-