Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Manažment - podniková stratégia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
163 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1633
Posledná úprava
29.04.2016
Zobrazené
4 997 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Téma tvorby podnikových stratégií a strategického manažmentu začala rezonovať v prostredí veľkých podnikov vo vyspelých krajinách ako reakcia na nové a prekvapujúce zmeny v podnikateľskom prostredí. Procedúry strategického manažmentu nezaručujú rýchly a ľahký úspech. Sú to zväčša návody a odporúčania, ktorých výsledkom je viacero možných riešení, ktoré je nutné ďalej tvorivo domyslieť.
Stratégia rieši základné otázky existencie a rozvoja podniku. Strategické rozhodnutia sú mimoriadne dôležité až kritické. Spravidla sú dlhodobého charakteru. Názory na definíciu stratégie sú rôzne a je ich mnoho. Niektoré tvrdia, že stratégia je súbor cieľov a prostriedkov na ich dosiahnutie a iné tvrdia, že stratégia je spôsob, ako ciele dosahovať.

Kľúčové slová:

podniková stratégia

manažment

podniková kultúra

zväčšovanie trhu

diverzifikácia

podnikObsah:
 • 1) Úvod
  2) Vývoj teórie a praxe tvorby podnikovej stratégie
  3) Tvorba zámerov a cieľov podniku
  4) Analýza procesu strategického riadenia
  5) Členenie stratégií podľa orientácie
  6) Tvorba podnikateľského portfólia
  7) Ročné a dlhodobé plány
  8) Dôležitosť personálnej stratégie podniku
  9) Podniková kultúra
  10) Strategické prístupy pre napĺňanie cieľov
  11) Osobnosť strategického manažéra
  12) Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Kotler P. - Armstrong G. .: Marketing, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1992
 • Kotler P., Marketing - Management, Analýza, plánovanie, využitie, kontrola, Victoria publishing, Praha, 1991
 • Jedlička M. , Marketingová stratégia podniku, Magna, 1998
 • Tomaščín M. , Stratégia podnikania, Ekonomická univerzita, Bratislava, 1994
 • Blašková M. , Strategické plánovanie - Vybrané problémy, Ekonomická univerzita, Bratislava 1996
 • Papula J. , Strategický manažment - Výzva pre manažérov, ELITA, Bratislava, 1993
 • Šulek, Wolt, Psychológia trhu, UMB, Banská Bystrica, 2005
 • Kníže, Podnikové plánovanie, Zvolen, 1995
 • Kubil a spol., Poradenství pro podnikatele a manažery - zásady a zkušenosti, I. díl, Praha, 1991