Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Manažérske rozhodovanie - prípadová štúdia

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
156 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8011
Posledná úprava
09.01.2018
Zobrazené
2 903 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom práce je na základe vedomostí zamyslieť sa nad úlohou manažéra vo firme Drevotrend Slovakia, s.r.o. Kysucké Nové Mesto a navrhnúť spôsob obnovy alebo výmeny strojov a zariadení vo firme takým spôsobom, aby sa znížili náklady na výrobu, aby sa výroba stala efektívnejšou a výrobky konkurencieschopnejšie, pričom je potrebné zobrať do úvahy rôzne riziká spojené s rozhodovaním a zvoliť správnu formu rozhodovania. Popíšem varianty a pomocou odborných techník uvedených v literatúre sa budem snažiť vžiť sa do úlohy manažéra a vybrať pre firmu najvhodnejší variant.

Kľúčové slová:

manažérske rozhodovanie

analýza

tvorba variantov

výber najvhodnejšieho variantu

manažment

poslanie

stratégiaObsah:
 • Úvod
  Cieľ práce
  1 Východisková situácia
  Identifikačné údaje o firme, jej poslaní a stratégii
  Tabuľka 1 - SWOT analýza
  Charakteristika pozície manažéra, ktorý uskutočňuje rozhodnutie
  Strategické, taktické a operatívne rozhodnutia
  2 Identifikácia problému
  Signály o vzniku problému, druh signálov a zdroje ich vzniku, postup identifikácie problému
  Aplikácia metódy pre identifikáciu problému
  Zaradenie problému a odôvodnenie zaradenia
  3 Postup rozhodovania
  Analýza problému
  Kritéria rozhodovania
  Alternatívy riešenia
  Metódy a techniky pre prijatie rozhodnutia
  4 Prijaté rozhodnutie, jeho očakávané dôsledky a možné riziká spojené s jeho implementáciou
  Riziká súvisiace s implementáciou a realizáciou rozhodnutia
  VARIANT A
  VARIANT B
  VARIANT C
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Papula, J., Papulová, Z.: Manažérske rozhodovanie, vybrané problémy. Bratislava: Kartprint, 2005, ISBN 80-88870-45-3
 • Rudy, J., Piškanin, A. a kol. : Základy manažmentu, Bratislava: Univerzita Komenského, 2002, ISBN 80-89143-34-2