Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Konzumácia tabakových výrobkov a fajčenie mladistvých

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
89 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5759
Posledná úprava
24.11.2017
Zobrazené
3 865 x
Autor:
rdman
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Slovensko drží európske prvenstvo v počte 11-13 ročných detí, ktoré majú skúsenosť s fajčením. Patrí sem až polovica chlapcov v tejto vekovej kategórii, a štvrtina dievčat. Výsledky výskumov Svetovej zdravotníckej organizácie spomedzi 21 európskych krajín dokazujú, že skúsenosť s fajčením má dnes každý druhý žiak na II. stupni základnej, a študent strednej školy.
Konzumácia tabakových výrobkov bola a je veľkým problémom našej spoločnosti. Históriou príchodu tabaku do našich krajín sa v tomto projekte nebudem zaoberať, no isté je, že táto plodina sa u nás pestuje a je tolerovaná štátom. Na jednej strane máme organizácie, ktoré zastupujú zdravotnícke, mládežnícke, náboženské a iné a na strane druhej tabakové koncerny, reklamné agentúry, obchodný priemysel. Medzi nimi stojí štát, ktorý sa raz prikloní na jednu stranu -zvýši cenu tabakových výrobkov, ale druhý raz na stranu opačnú, pretože dane s tabakových výrobkov tvoria pravidelnú a značnú sumu v štátnom rozpočte.
Jedno je jasne a vedecky dokázané, fajčenie tak ako aktívne tak aj pasívne škodí zdraviu a to obzvlášť deťom a mladistvým. Sloboda a liberálny pohľad na vec je potrebný, no tolerantnosť voči druhým a morálny príklad mladším generáciám je ukážkou vyzretosti a demokratickosti spoločnosti.
Fajčenie stále zostáva na prvom mieste ako príčina smrti v celosvetovom meradle. Štatistiky hovoria jasne : cigaretový dym spôsobuje smrť viacerých ľudí, ako je súčet úmrtí následkom všetkých druhov násilia, včítane nehôd, zločincov a samovrážd.
Mnohí ľudia začínajú fajčiť' v útlom veku, v čase, keď nedokážu ešte dostatočne pochopiť' hroziace nebezpečenstvo a neúprosne sa dostavujúce neskoršie následky z fajčenia tabaku, najmä jeho hlavnej zložky: nikotínu, kysličníka uhoľnatého, ale aj ďalších jedovatých, dráždivých a nádorotvorných látok (3,4-benzpyrén, ďalšie karcinogény : 20-metylcholantrén, dimetylbenzantracén). Vplyvom týchto látok sa riasinkový epitel prirodzene vyskytujúci sa v dýchacích cestách mení na dlaždicovitý (nachádzajúci sa na koži či v žalúdku). Zmiznutím riasiniek pľúca strácajú schopnosť brániť sa voči infekciám, čo vedie k chronickému zápalu priedušiek, sprevádzaného dusivým kašľom. Je to prvý krok k rakovine. Tento stav je možné ešte zastaviť, takže prestať kým nie je príliš neskoro.

Kľúčové slová:

mládež

skupina

rodina

fajčenie

dotazník

výskum

subkultúra

spoločnosť

nikotínObsah:
 • 1. Teoretická analýza problému
  2. Cieľ výskumu
  3. Predmet, objekt výskumu
  4. Východiskové a pracovné hypotézy
  5. Analýza pojmov a ich operacionalizácia pre výskum
  6. Výber indikátorov a ich charakteristika
  7. Návrh výskumnej techniky
  8. Rozpracovanie výskumnej techniky
  9. Spracovanie a vyhodnotenie empirického materiálu
  10. Použitá literatúra

Zdroje:
 • Katriak, Milly, Metódy a techniky sociologického výskumu, 1972 Bratislava
 • informačný portál stop fajčeniu, http://www.stopfajceniu.sk
 • Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc, Fačenie a rakovina, powerpoint prezentácia
 • kol.aut., Slovník spoločenských vied, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997 Bratislava
 • Mária Ivanová-Šalingová, Vreckový slovník cudzích slov, Liama, 1993 Bratislava
 • MUDr. Tibor Baška. PhD, Epidemiologické charakteristiky fajčenia, Ústav epidemiológie JLF UK, Martin
 • Martin Čambalik, Viete, že vaše dieťa fajčí?, Národná obroda, str. 7, 7.3.2002
 • informačný portál psychológia bez čakárne http://www.psychologia.sk