Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Kontinentálny právny systém

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39518
Posledná úprava
01.03.2012
Zobrazené
1 004 x
Autor:
Stantandyta
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pre systém kontinentálneho európskeho práva je charakteristické to, že je to systém písaného práva - lex scripta, vo vzťahu ku ktorému sú eventuálne iné pramene práva iba subsidiárnymi prameňmi. Právo vytvárajú najvyššie štátne orgány a je vylúčená iná tvorba práva. Sudca netvorí právo, iba ho nachádza. Platí "iudex ius dicit inter partes" (sudca vyhlasuje právo medzi stranami sporu). (Tóthová, 2010) Toto pravidlo platilo už v antickom Ríme a na kontinente ho opäť upevnila recepcia rímskeho práva.

Kontinentálne právo bolo sformované na európskom kontinente, odkiaľ sa potom rôznymi cestami, najmä kolonizáciou rozšírilo aj mimo Európy. Dnes na svetovej mape netvorí homogénnu a súvislú oblasť (relatívne homogénnu právnu oblasť tvorí len Európa), nakoľko toto právo platí aj v Latinskej Amerike a v niektorých častiach Ázie a Afriky.

Korene tohto právneho systému spočívajú jednak v rímskom práve, ale aj v kanonickom, románskom a germánskom barbarskom práve. Jeho zdokonaľovanie bolo evolučným procesom. V anglickej právnej oblasti sa tento systém označuje ako "civil law"...

Kľúčové slová:

kontinentálny právny systém

barbarské právo v Európe

recepcia rímskeho právaObsah:
 • 1. Úvod
  2. Vývoj kontinentálneho právneho systému
  3. Členenie kontinentálneho právneho systému
  4. Pramene kontinentálneho práva
  5. Zastúpenie kontinentálneho práva v slovenskom práve
  6. Záver
  7. Použitá literatúra

Zdroje:
 • Tóthová, M.: Veľké právne systémy, UPJŠ, 2010
 • Knapp, V.: Velké právní systémy, Beck 1996
 • Štefanovič, M. a kol.: Svetové právne systémy, BVŠP, 2007