Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
5 nových

Informačné systémy na podporu rozhodovania

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39780
Posledná úprava
15.03.2012
Zobrazené
1 225 x
Autor:
jana.balazova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Informačný systém
V odbornej literatúre má pojem informačný systém (ďalej len „IS“) dvojaký význam. V užšom programovo-technickom chápaní sa používa na označenie systému programov pre prácu s údajmi. V širšom ponímaní rozumieme pod IS systém na zabezpečovanie informácií potrebných na riadenie. V prvom prípade je hlavnou úlohou spracovanie údajov, ktoré v podniku vznikli. V druhom prípade ide nielen o spracovanie údajov, ale aj o zhromažďovanie, prenos, uchovávanie, výber a distribúciu údajov pre potreby riadiaceho subjektu...  

Kľúčové slová:

informačný systém

podpora rozhodovania

podpora manažérskej práceObsah:
 • Úvod 2
  Informačný systém 2
  Poslanie informačných systémov 5
  Základné funkcie IS 6
  Tieto podsystémy sa navzájom ovplyvňujú a plnia nasledujúce funkcie 6
  Rozdelenie 6
  Základné zložky informačného systému 6
  Podľa podpory manažérskej práce poznáme 7
  Z hľadiska formalizácie informačného systému rozoznávame 8
  Systémy na podporu rozhodovania 8
  V rámci systémov na podporu rozhodovania sa využívajú najmä nasledujúce kategórie produktov 9
  IS by mali spĺňať nasledujúce základné požiadavky 10
  Zhrnutie 11
  Použitá literatúra 13

Zdroje:
 • Sedlák, M.: Základy manažmentu. bratislava, edícia ekonómia 2001
 • Dudinská, E.: Manažérska informatika, ES EUBA, 1995
 • Coleman P.; Intranet - plánovanie, výstavba, prevádzka, - kompletný sprievodca, grada, praha, 1997
 • http://fstroj.utc.sk/journal
 • http://www.kosek.cz/clanky/iweb/index.html
 • http://www.atpjournal.sk - informatika, informačné systémy a možnosti využívania informačných technológií
 • Majtán, m a kol.: manažment. bratislava: sprint, 2003