Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Iberské rozšírenie európskeho spoločenstva

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37253
Posledná úprava
08.11.2011
Zobrazené
1 022 x
Autor:
gabriel127
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pád autoritatívnych režimov v štátoch Pyrenejského poloostrova preniesol ich vnímanie do nového svetla ako potenciálnych budúcich členov Európskeho spoločenstva. Takmer okamžite po zavedení demokracie tieto štáty prejavili záujem o členstvo v ES. Ich situácia však bola veľkmi špecifická a ich pristúpeniu bránili mnohé prekážky. Postavenie týchto štátov vzhľadom k rozširovaniu ES bolo veľkmi špecifické, pretože ich vyspelosť bola na oveľa nižšej úrovni ako úroveň štátov ktoré pristupovali pred nimi. Tieto prekážky a takisto situáciu v týchto krajinách má za cieľ objasniť táto práca.

1. Španielska integrácia do ES
1.1 Situácia Španielska pred vstupom do ES
Južné rozšírenie ES pokračovalo, po Grécku, ktoré pristúpilo v prvej vlne, druhou vlnou rozširovania ktorej aktérom bola ako prvá väčšia z dvoch krajín Pyrenejského poloostrova – Španielsko. Podobne ako pri pričleňovaní Grécka, aj v prípade Španielska bol hlavným problémom vyriešenie formy zriadenia štátu, kde nič iné ako stabilná demokracia neprichádzala do úvahy. Napriek tejto pomerne jednoduchej základnej podmienke sa to ukázalo ako výrazná prekážka ktorá sa prekonávala len pomaly a postupne....

Kľúčové slová:

iberské rozšírenie

integrácia

ES

Španielsko

Grécko

PortugalskoObsah:
 • 1. Španielska integrácia do ES 4
  1.1 Situácia Španielska pred vstupom do ES 4
  1.2 Vnímanie integrácie z politického a ekonomického hľadiska 5
  1.3 Postoj Komisie k vstupu Španielska do ES 5
  2. Portugalská integrácia do ES 6
  2.1 Portugalsko pred vstupom do ES 6
  2.2 Vnímanie Portugalskej integrácie z politického a ekonomického hľadiska 7
  2.3 Postoj komisie ku vstupu Portugalska do ES 7
  3. Dôsledky Iberského rozšírenia ES 8
  Záver 9
  Zoznam bibliografických odkazov 10

Zdroje:
 • ARTERA, A. U., CAMPISTOL, J. R., SERRANO, C. S., ZAMORA, C. S. 1994. Dějiny Španělska. Praha : Nakladateltsví Lidové noviny, 1995. 905 s. ISBN 80-7106-117-4.
 • FIALA, P. 2001. Rozšiřování ES/EU. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 193 s. ISBN 80-210-2645-6.
 • KLÍMA, J. 1996. Dějiny Portugalska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1996. 273 s. ISBN 80-7106-164-6.
 • VEBER, V. 2004. Dějiny sjednocené Evropy. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 312 s. ISBN 80-7106-663-X.