Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

I.K.M. REALITY - STAVING a.s.

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8698
Posledná úprava
13.04.2018
Zobrazené
1 476 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Finančno- ekonomická analýza podniku, ako aj ostatné odvetvia nie len ekonomiky ale i ostatných oblastí života v spoločnosti, sa rýchlo rozvíja. V posledných rokoch sa pripisuje čoraz väčší dôraz podrobnej analýze účtovných výkazov firiem vo všetkých častiach hospodárstva. Pokiaľ toto v minulosti bolo výsadou zahraničných koncernov, dnes sa kvantifikácia rôznych ukazovateľov ekonomickej úrovne podniku udomácnila aj v malých a stredných podnikoch. Poskytuje informácie o ekonomickej stabilite daného subjektu, poukazuje na možné problémové oblasti podnikateľskej činnosti a naznačuje možnosti ich riešenia. Finančno- ekonomická analýza nie je v súčasnosti výhradne zdrojom informácií pre manažment spoločnosti, ale zároveň je základňou pre motiváciu zamestnancov.
Finančno- ekonomická analýza na základe vybraných ukazovateľov a metód je cieľom aj tejto seminárnej práce. Ako objekt skúmania sme si vybrali spoločnosť I.K.M. Reality- STAVING a.s.(ďalej len I.K.M.), ktorá vykonáva svoju činnosť v oblasti stavebníctva (číslo OKEČ: 452) najmä v banskobystrickom regióne, no z časti už aj v zahraničí. Z pohľadu počtu zamestnancov zaraďujeme I.K.M medzi malé firmy, s nekonsolidovanou účtovnou závierkou, čo pre nás predstavuje základnú podmienku pre analýzu podniku na požadovanej úrovni. V nasledujúcich kapitolách sa pokúsime analyzovať finančné zdravie firmy a konkretizovať niektoré priaznivé a nepriaznivé vplyvy na jej vývoj.

Kľúčové slová:

stavebníctvo

analýza súvahy

likvidita

podniky na trhu

predikčné modely

radarový grafObsah:
 • 1.) Úvod 3
  2.) Charakteristika spoločnosti 4
  1.1.) Všeobecná charakteristika podniku 4
  3.) Charakteristika odvetvia- Stavebníctvo 6
  4.) SWOT Analýza 9
  5.) Vertikálna a horizontálna analýza 9
  5.1 . Horizontálna analýza súvahy 9
  5.2. Vertikálna analýza súvahy 13
  5.3. Analýza výkazu ziskov a strát 15
  6.) Analýza pomerových a rozdielových ukazovateľov 17
  6.1. Analýza vybraných pomerových ukazovateľov 17
  A) Ukazovatele likvidity 17
  B) Analýza ukazovateľov aktivity 19
  C) Ukazovatele zadlženosti 21
  D) Analýza ukazovateľov rentability 23
  7.) Pyramidálny rozklad ROE 25
  8.) Analýza postavenia podniku na trhu 28
  9.) Grafické metódy- Radarový graf 30
  10.) Využitie predikčných modelov 31
  11.) Ekonomická pridaná hodnota - EVA 31
  12.) Záver 34
  Prílohy -36-
  Zdroje -42-

Zdroje:
 • Ficzová - J. Sedláček - V. Úradníček: Finančno-ekonomická analýza podniku I., 1. vydanie, vyd. OZ Financ, Banská Bystrica, ISBN 80-968702-1-1, 2002
 • Ficzová - J. Sedláček - V. Úradníček: Finančno-ekonomická analýza podniku II., 1. vydanie, vyd. OZ Financ, Banská Bystrica, ISBN 80-968702-1-1, 2002
 • Účtovné výkazy podniku I.K.M. REALITY - STAVING a.s., za roky 2004, 2005 a 2006
 • Zalai, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku,5.vydanie, vyd. Sprint, Bratislava, 2007