Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Fond ochrany vkladov

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2742
Posledná úprava
08.03.2017
Zobrazené
1 653 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Všeobecne o Fonde ochrany vkladov

Fond ochrany vkladov bol zriadený zákonom NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 1996. Do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bol zapísaný dňa 10. októbra 1996 ako právnická osoba. Fond nie je štátnym fondom a nie je financovaný zo štátneho rozpočtu.

Kľúčové slová:

fond ochrany vkladov

obchodné právo

bankové právo

ochrana vkladov

nedostupné vklady

práva

povinnosti

orgány fonduObsah:
 • 1 Všeobecne o Fonde ochrany vkladov - 3
  2 Činnosť a účel Fondu ochrany vkladov - 3
  3 Účastníci systému ochrany vkladov - 3
  4 Pojmy súvisiace s Fondom ochrany vkladov - 4
  4.1 Vklad - 4
  4.2 Vkladateľ - 4
  4.3 Údaje potrebné pre chránený vklad - 4
  4.4 Nedostupný vklad - 4
  4.5 Nechránený je vklad - 4
  5 Účasť bánk na ochrane vkladov - 5
  5.1 Príspevky bánk do Fondu - 5
  5.1.1 Druhy príspevkov - 5
  5.1.2 Výška jednotlivých príspevkov - 6
  5.1.3 Splatnosť príspevkov - 6
  6 Náhrada za nedostupné vklady - 7
  6.1 Neschopnosť banky vyplácať vklady - 7
  6.2 Nárok na náhradu za nedostupný vklad a jej výška - 7
  6.3 Začatie, trvanie, spôsob a miesto vyplácania náhrad - 9
  6.3.1 Preukazovanie práva na výplatu náhrady za nedostupný vklad - 9
  6.3.2 Údaje, ktoré je povinná poskytnúť osoba alebo zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad - 10
  6.3.3 Zánik a vznik niektorých práv v súvislosti s vyplácaním náhrad - 11
  6.4 Smrť vkladateľa a náhrada za nedostupný vklad - 11
  7 Práva a povinnosti - 11
  7.1 Práva a povinnosti Fondu - 11
  7.2 Povinnosti bánk - 12
  8 Zdroje fondu a použitie prostriedkov fondu - 12
  9 Orgány fondu - 13
  9.1 Rada fondu - 13
  9.1.1Pôsobnosť Rady fondu - 14
  9.2 Prezídium fondu - 14
  9.2.1 Pôsobnosť Prezídia fondu - 14
  9.3 Dozorná rada fondu - 15
  9.3.1 Pôsobnosť Dozornej rady fondu - 15
  9.4 Úrad fondu - 15
  9.5 Dohľad nad činnosťou fondu - 15
  10 Medzinárodné aktivity - 15
  11 Vyplácané banky - 16
  12 Činnosť Fondu ochrany vkladov v roku 2006 - 17
  12.1 Príspevky do Fondu ochrany vkladov v roku 2006 - 18
  12.2 Hospodárenie Fondu ochrany vkladov v roku 2006 - 18
  12.3 Vyplatené náhrady za nedostupné vklady - 18