Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Etická výchova v Nemecku

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38552
Posledná úprava
08.12.2014
Zobrazené
1 204 x
Autor:
michal.bencik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Nemecko - Nemecká spolková republika, skratka NSR je spolkový štát v strednej Európe. Má viac ako 80 miliónov obyvateľov. Úradným jazykom je nemčina. Susedí s Dánskom, Poľskom, Českom, Rakúskom, Švajčiarskom, Francúzskom, Luxemburskom, Belgickom a Holandskom. Na severe tvoria prirodzenú hranicu Severné more a Baltské more.

Hlavným mestom a sídlom vlády je Berlín, niektoré ministerstvá sa nachádzajú aj v Bonne. Politický systém je federálny a organizovaný ako parlamentná demokracia, podľa definície v ústave je Nemecko demokratický a sociálny spolkový štát. Tento štát pozostáva zo 16, čiastočne suverénnych krajín. Nemecká spolková republika je okrem iného aj členom Spojených národov, Európskej únie, NATO a G8. Na výslovnú žiadosť nemeckej strany sa v medzinárodných dohodách, zmluvách a podobných dokumentoch medzi Nemeckou spolkovou republikou a Slovenskou republikou používa podoba Spolková republika Nemecko, v ostatných prípadoch podoba Nemecká spolková republika. Toto je záväzný predpis Úradu geodézie a kartografie a Pravidiel slovenského jazyka (SAV).

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa v slovenčine bežne používal tvar Nemecká spolková republika, ale ako ústupok na základe zmluvy medzi ČSSR a NSR zo začiatku 70. rokov sa formálne za správnejší tvar považoval tvar Spolková republika Nemecka. Popri oficiálnom názve Nemecká spolková republika sa ako neoficiálny názov používa nielen názov Nemecko, ktorý je primárne názvom krajiny, ale aj názov Spolková republika ako skrátená podoba oficiálneho názvu.

Nemecko je charakterizované silným decentralizovaným školstvom. Predmety s výlučne etickým charakterom sa v Nemeckej spolkovej republike vyučujú zvyčajne pod názvom etika a ťažiskovým cieľom je morálka ľudského konania (Kaliský, 2008).

Pre vyučovanie etiky v Nemecku je charakteristické, že tvorí náhradný predmet pre náboženskú výchovu - vyučovanie etiky je ovplyvnené vyučovaním náboženskej výchovy (Korim a kol., 2010).

Kľúčové slová:

vzdelávanie

etická výchova

republika

výchova

hodnotyObsah:
 • Úvod 3
  Etická výchova v Nemecku 4
  Etická výchova na Slovensku 7
  Záver 10
  Literatúra 11

Zdroje:
 • ANDROVIČOVÁ, Zlata. 2009. Niektoré inšpirácie z výučby etiky a občianskej výchovy v zahraničí (Belgicko, Francúzsko, Rusko) pre etickú výchovu na Slovensku. In. Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí, Banská Bystrica: PF UMB, 2009. 309 s. ISBN 978-80-8083-822-5
 • HANESOVÁ, D., 2006. Náboženská výchova v Európskej únii. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. ISBN 80-8083-304-4
 • KALISKÝ, J., 2008. Etická výchova ako priestor pre intekultúrny dialóg. Štúdia v rámci projektu APVV-0372-06. Banská Bystrica : Katedra etickej a obcianskej výchovy PF UMB, 2008.
 • KALISKÝ, Ján. 2009. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách, Banská Bystrica: PF UMB, 2009. 140 s. ISBN 978-80-8083-904-8
 • KORIM, Vojtech. 2009. Problémové aspekty koncepcií etickej výchovy v Slovenskej republike a ekvivalentných disciplín vo vybraných európskych krajinách. In. Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí, Banská Bystrica: PF UMB, 2009. 309 s. ISBN 978-80-8083-822-5
 • PORUBSKÝ, Š., 2007. Ponímanie etickej výchovy vo svete „kurikulárnej transformácie“. In Etická výchova: problémy teorie a praxe. Banská Bystrica: PF UMB, 2007. ISBN 978-80-8083-496-8.
 • KORIM, V. a kol., 2010. Koncepcie etickej výchovy v dynamických premenách. Banská Bystrica: PF UMB, 2010. ISBN 978-80-557-0007-6
 • Lehrplan fur die bayerische Grundschule, 2000. Bayerisches Staatsministerium fur Untericht und Kultus, 2000, slovenský preklad J. Kaliský.
 • http://www1.statpedu.sk/sk
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Nemecko
 • http://www.pdf.umb.sk/elearn/ligas/EV/data/monografia-2008.pdf