Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Environmentálne plánovanie sídla

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42671
Posledná úprava
07.01.2014
Zobrazené
862 x
Autor:
jozef.r
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prejednávané územie je vymedzené hranicou územia obce Badín. Územie obce pozostáva z jedného katastrálneho územia, ktorým je katastrálne územie Badín.

Demografický potenciál obce Badín spočíva v jeho priaznivej polohe blízko krajského mesta Banská Bystrica. Na základe štatistických hlásení o narodení, úmrtí a sťahovaní obyvateľstva spracováva Štatistický úrad SR každoročne bilancie pohybu obyvateľstva za všetky obce na území Slovenskej republiky.

Kľúčové slová:

Plánovanie udržateľnosti

Plán rozvoja

sociálny rozvoj

Plánovanie udržateľnostiObsah:
 • 1 Sídlo 2
  2 Metodika a metódy 4
  3 Charakteristika územia 5
  3.1 Prírodné podmienky 5
  3.1.1 Poloha 5
  3.1.2 Geologické a pôdne pomery 5
  3.1.3 Klimatické pomery 7
  3.1.4 Reliéf 7
  3.1.5 Vodstvo 8
  3.1.6 Flóra 8
  3.1.7 Fauna 9
  3.1.8 Chránené územia 10
  3.2 Historický kontext 10
  3.2.1 Počiatky osídlenia 10
  3.2.2 Vznik obce a jej názvu 10
  3.2.3 Premeny obce v čase 11
  3.2.4 Kultúrne a duchovné pamiatky 11
  3.3 Infraštruktúra sídla 11
  3.3.1 Priemysel 11
  3.3.2 Remeselná výroba 11
  3.3.3 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 11
  3.3.4 Školstvo 11
  3.3.5 Zdravotníctvo 11
  3.3.6 Kultúrne a umelecké inštitúcie 12
  3.3.7 Doprava a spoje 13
  3.3.8 Verejná správa 13
  3.3.9 Mimovládne organizácie 13
  3.3.10 Telovýchova a šport 13
  4 Hodnotenie stavu životného prostredia 14
  4.1 Zásobovanie vodou a kanalizácia 14
  4.2 Kvalita ovzdušia 14
  4.3 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 14
  4.4 Potravinová sebestačnosť/zásobovanie potravinami 14
  4.5 Doprava a spoje 15
  4.6 Odpady (separácia, recyklácia) 15
  5 Samospráva 16
  5.1 Štruktúra 16
  5.2 Činnosť 16
  6 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Badín 17
  7 Plánovanie udržateľnosti 19
  Zoznam bibliografických údajov 20

Zdroje:
 • GALVÁNEK, J. a kol. 2002. Pohľad do histórie obce Badín. Banská Bystrica : Partner, 2002. 216 s. ISBN 80-968726-2-1.
 • JAKUBOVIE, Z. a kol. 2011. Stav a pohyb obyvateľstva Banskobystrického kraja v roku 2010 : demografická štatistika. Banská Bystrica : ŠÚ SR Odbor informatiky, registrov a informačných služieb, 2011. 63 s.
 • JAVOROVÁ, J. 2008. História. [online]. Aktualizácia 2008.22.03. [cit. 2012.01.05]. Dostupné na internete: http://www.obecbadin.sk/index.php?option=com_content&task= view&id=16&Itemid=46
 • PLACHÝ, I. 2010. Badín s tromi sedmičkami. In Obecné noviny. [online]. 2010, roč. 20, č. 1 [cit. 2012-01-06]. Dostupné na internete: ˂http://www.inprost.sk/index.php?q=badin-s-tromi-sedmickami˃. ISSN 1335-650X.
 • POLÁK, P. 2007. Lesné biotopy európskeho významu na Slovensku : informačná brožúrka. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2007. 16 s.
 • Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce Badín. 2007. Banská Bystrica : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja BBSK, 2007. 60 s.
 • SLOBODA, D. 2010. Slovensko - krajina poslancov : Počty poslancov v komunálnej politike v SR. Bratislava : Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2010. 30 s.