Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Ekonometria - modelovanie výšky ročného poistného - seminárna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1031
Posledná úprava
27.02.2015
Zobrazené
2 385 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom tejto seminárnej práce je kvantifikácia vplyvu vysvetľujúcich premenných na vysvetľovanú premennú., odhad funkčného modelu, jeho parametrov, ktoré by modelovali závislosť výšky ročného životného poistného v závislosti od vysvetľujúcich premenných. Pri vytvorení práce bol použitý program E-views. Na požiadanie poskytnem výstupy.

Kľúčové slová:

ekonometria

poistné

autokolerácia

Theilov koeficient nesúladu

Kleinov testObsah:
 • 1 Úvod -3-
  2 Charakteristika premenných -4-
  2.1 Vysvetľovaná premenná (regresant) -4-
  2.2 Vysvetľujúce premenné (regresory) -4-
  2.3 Základné charakteristiky -5-
  2.4 Vzájomné závislosti medzi premennými -5-
  3 Ekonometrický model -6-
  3.1 Prvotný model -6-
  3.2 Končený model -10-
  3.3. Testovanie vhodnosti modelu -11-
  3.3.1. Ekonomická vhodnosť -11-
  3.3.2. Štatistická verifikácia -11-
  3.3.3. Ekonometrická verifikácia -12-
  3.3.3.1 Multikolinearita -12-
  3.3.3.2 Heteroskedasticita -13-
  3.3.3.3 Autokorelácia -14-
  4 Predikčná schopnosť modelu -15-
  5 Záver -17-
  6 Použité zdroje -17-

Zdroje:
 • Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D., Ing. Rudolf Gavliak, prednášky a cvičenia k predmetu Ekonometria, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 2006/2007
 • Ing. Pavel Chovan, Teóia a prax poistenia, Súvaha, spol. s r. o., Bratisava, 2000
 • R. Hušek - Ekonometrická analýza, EKOPRESS, 1999, ISBN 80-86119-19-X