Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Dobrý manažér dokáže ľudí počúvať

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40048
Posledná úprava
03.05.2012
Zobrazené
1 194 x
Autor:
kika.jezercakova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Neefektívne resp. pasívne počúvanie je v manažmente nesmierne drahé. Nielenže dochádza k strate pracovného času, iniciatívy a motivácie pracovníkov, ale rokovania musia byť často obnovené, problémy ostávajú otvorené, dochádza k prekrucovaniu myšlienok, najmä ak sa postupuje cez reťaz informácií. Nedostatkami a chybami v počúvaní môže manažér svojej firme spôsobiť veľké straty. Východisko je tu jednoznačne naučiť sa aktívne počúvať.

Väčšina manažérov sa domnieva, je presvedčená,, že schopnosť aktívne počúvať je prirodzený dar. V skutočnosti efektívne a aktívne počúvať dokáže len málokto. Efektívne aktívne počúvať znamená, že manažér sa v komunikačnom procese sústredí na osobu , resp. skupinu osôb, s ktorými komunikuje, snaží sa im porozumieť, predvídať ich konanie a správanie, zapamätať si ťažiskové nové myšlienky a informácie . Moja práca je rozdelená do dvoch kapitol. V prvej kapitole Vedenie ľudí sa venujem podstate vedenia a jeho obsahu, a štýlom vedenia vedúceho podľa správania. Tam sa zameriavam hlavne na štýl vedenia založený na využívaní právomoci, kde opisujem autoritatívny, demokratický a liberálny štýl vedenia.

Základ podnikateľského úspechu spočíva v efektívnej komunikácii. Tejto problematike sa venujem v druhej kapitole, ktorá je rozdelená do štyroch podkapitol, a to význam komunikácie v práci manažéra, verbálna komunikácia, neverbálna komunikácia a väčšiu pozornosť venujem poslednej kapitole komunikačné zručnosti, kde dôležitú úlohu zohrávajú faktory ako asertivita, empatia a persuázia. Komunikačné zručnosti sú jedným zo základných predpokladov nielen úspechov v zamestnaní, ale aj dobrých vzťahov na pracovisku. Na základe týchto skutočností opíšem ich podstatu a dôležitosť, pretože v komunikačnom procese zohrávajú významnú úlohu.

Kľúčové slová:

manažér

vedenie ľudí

štýly vedenia

efektívna komunikácia

komunikačné zručnosti

verbálna komunikácia

neverbálna komunikáciaObsah:
 • Úvod 3
  Vedenie ľudí 4
  1.1 Podstata a obsah vedenia ľudí 4
  1.2 Štýly vedenia vedúceho, resp. manažéra podľa správania 5
  1.2.1 Klasická teória uvádza tri hlavné štýly vedenia 5
  Efektívna komunikácia – základ podnikateľského úspechu 6
  2.1 Význam komunikácie v práci manažéra 6
  2.2 Verbálna komunikácia 6
  2.3 Neverbálna komunikácia 6
  2.4 Komunikačné zručnosti 7
  2.4.1 Asertivita 7
  2.4.2 Empatia 8
  2.4.3 Persuázia 9
  Záver 10

Zdroje:
 • CAPPONI, V., NOVÁK, T.: Asertívne do života. Praha: Grada, 1994
 • LEA, S. E. G., TARPY, R. M., WEBLEY, P.: Psychologie ekonomického chování. Praha: Grada, 1994
 • MAJTÁN, M. a kolektív: Manažment. Bratislava: Sprint, 2007, ISBN 978-80-890-72-9
 • SZARKOVÁ, M.: Komunikácia v manažmente. Bratislava: EKONÓM, 1996,
 • UBREŽIOVÁ, I. a kolektív: Škola mladého podnikateľa, 1: vzdelávací modul: Okienko do podnikateľa III. NR: Slovenská poľnohospodárska Univerzita, ISBN 80-8069-817-1