Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 549   projektov
13 nových

Alkoholizmus

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
28209
Posledná úprava
01.12.2009
Zobrazené
1 414 x
Autor:
ivona27
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Medzi rôznymi definíciami alkoholizmu nájdeme V Slovníku spoločenských vied (1997, s. 13) aj túto: „choroba vznikajúca ako následok nadmerného alebo častého abúzu alkoholických nápojov. Vzniká chorobný návyk, strata kontroly- prejavuje sa najprv zvýšením tolerancie(alkoholik v tejto fáze dokáže vypiť väčšie množstvo alkoholu), neskôr však jej poklesom, keď pri minimálnej dávke vznikajú prejavy alkoholovej opojenosti (opitosti).Výsledným stavom je degradácia osobnosti, úbytok rozumových schopností (demencia),narušenie sociálnych vzťahov.“ Alkoholizmus znamená závislosť na alkohole.
V začiatkoch býva skôr psychická , zdanlivo pomáha pri odstránení stresov, napätia, zlepšuje komunikáciu, nadväzovanie vzťahov, mylne pôsobí povzbudivo na sebavedomie. Postupne však prerastá v závislosť fyzickú, kedy sa metabolizmus organizmu už dožaduje pravidelného prísunu alkoholu. Abúzus, nadmerné používanie alkoholu, najčastejšie súvisí s pravidelným tzv. denným pitím, alebo zriedkavejším nárazovým- epizodickým pitím.

Kľúčové slová:

sociálna patológia

alkoholizmus

závislosť

prejavy a účinky alkoholizmuZdroje:
  • SOPÓCI, Ján. 1995. Základy sociológie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 125 s. ISBN 80-08-00042-2.
  • KOŠČ, Marián. 1997. Slovník spoločenských vied. Bratislava : Media trade, spol. s.r.o., 303 s. ISBN 8-08-02592-1.
  • ZEĽOVÁ, Alena. 2001. Vybrané kapitoly z psychológie. Košice : TU Košice, 202 s.
  • ISBN 80 – 7099-686-2.
  • DIMOFF, Timothy. 1994. Berie vaše dieťa drogy?. Bratislava : Obzor, 188 s. ISBN 80 – 215-0274-6.
  • BÚTORA, Martin. 1989. Mne sa to nemôže stať. Sociologické kapitoly z alkoholizmu. Martin: Osveta, 336 s. ISBN 80-217-0076-9
  • VIŠŇOVSKÝ, Peter. 1989. Človek v bludnom kruhu. Martin: Osveta, 80 s. ISBN 80-217-0062-9
  • TOKÁROVÁ, Anna. 2005. Pokyny na vypracovanie seminárnej, ročníkovej a diplomovej práce v študijných odboroch sociálna práca a a andragogika. Prešov : Akcent Print, 38 s.
  • ISBN 80-969274-3-4.