Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Zdroje zvládania záťaže a stresu

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14962
Posledná úprava
29.11.2008
Zobrazené
5 324 x
Autor:
tinusa75
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Moderný svet, konzumný spôsob života, honba za úspechom, kariéra, exotické dovolenky, spoločenské postavenie, postup na spoločenskom rebríčku. To všetko sú atribúty, ktoré často sprevádzajú život dnešného človeka, naháňajúceho sa za všetkým, čo mu ich umožňuje využívať a vlastniť. Život však nič nedáva zadarmo. Za všetko sa platí. Raz sú to peniaze, alebo iné hmotné statky, inokedy enormné úsilie na úkor uspokojovania kultúrnych a spoločenských potrieb, rodiny a oddychu. To má za výsledok frustrovaný život, ktorého sprievodným javom je STRES.

Kľúčové slová:

záťaž

stres

štádiá stresu

stresory

symptómy stresu

duševná hygienaZdroje:
 • BOROŠ, Július, 2001, Základy sociálnej psychologie. Bratislava, IRIS.
 • ISBN 80-89018-20-3
 • BRATSKÁ, Mária, 1992, Vieme riešiť závažové situácie? Bratislava, SPN.
 • ISBN 80-08-01592-6
 • BRATSKÁ, Mária, 2000, Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia. Bratislava, FF UK. ISBN 80-223-1469-2
 • BRATSKÁ, Mária, 2001, Príprava na život alebo ako zvládať stres. Bratislava .
 • BRUCKER, Gustáv – OPATÍKOVÁ, Jana, 2006, Veľký slovník cudzích slov. Bratislava, Robinson.
 • CAPPONI, Věra – NOVÁK, Tomáš, 1998, Sám sobě psychologem. GRADA Publishing. ISBN 80-7169-362-6
 • DANIEL, Jozef a kol., 2005, Prehľad všeobecnej psychológie. Nitra, Enigma.
 • ISBN: 80-89132-05-7
 • KOŠČ, Marián. 1998. Základy psychologie. Bratislava: SPN, 1998. ISBN 80-08-02719-3
 • KŘIVOHLAVÝ, Jan, 1988, Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, SVOBODA.
 • MEŠKO, Dušan a kol., 2004, 2005, Akademická príručka. Martin, OSVETA.
 • ISBN 80-8063-200-6
 • PRAŠKO, Ján – PRAŠKOVÁ, Hana, 1996, Asertivitou proti stresu. GRADA Publishing. ISBN 80-7169-334-0
 • SELYE, H., 1966, Život a stres. Bratislava , SPN.