Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Vizuálne navigačné prostriedky na letiskách

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4974
Posledná úprava
04.11.2017
Zobrazené
2 486 x
Autor:
cleo6661
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V počiatkoch letectva boli lety vykonávané len za podmienok VMC (Visual Meteorogical Conditions) za dohľadnosti zeme. Prirodzený obraz terénu poskytoval pilotovi pri malých rýchlostiach dostatok informácií pre priblíženie a pristátie za dobrých meteorologických podmienok. Postupne bolo potrebné zvýrazniť prirodzený vnem letiska značkami a poskytnúť pilotovi dodatočné informácie značením VPD (Vzletová a Pristávacia Dráha) a ostatných po-hybových plôch a značenie štandardizovať.
Obraz terénu doplnený objektmi, stromami a ďalšími detailmi sa nazýva textúra obrazu. Je dôležitá najmä v poslednej fáze konečného priblíženia, v priebehu vlastného pristátia a počas vzletu, kedy je pozornosť pilota koncentrovaná do úzkeho zorného uhla v smere VPD. Vo fáze počiatočného a stredného priblíženia a počas letu po okruhu, kedy sa lietadlo nachádza vo väčšej vzdialenosti od letiska je z hľadiska poskytovania vizuálnych informácií dôležitá štruktúra obrazu. Je vytváraná obzorom, prírodnými útvarmi ako kopce, údolia, rieky, polia a podobne. Požiadavky na rozsah vizuálnych informácií pri vykonávaní vzletu sa obmedzujú najmä na zvýraznenie vnemu polohy a osi VPD, možnosť zisťovania rýchlosti a okamžitej polohy lietadla od konca VPD pri rozjazde, prerušenom vzlete a do jazde po pristáti. Rozsah vizuálnych informácií potrebných pre bezpečný pohyb lietadla po rolovacích dráhach a na odbavovacej ploche závisí najmä od konkrétneho riešenia rolovacích dráh a odbavovacej plochy. Je zvýraznené najmä smerové vedenie lietadla s cieľom zaistiť jeho bezpečnosť a stanovenú vzdialenosť od prekážok. Ďalej sú značkami doplnené informácie uľahčujúce orientáciu pilota na križovatkách rolovacích dráh a odbavovacej ploche.
Plocha značiek dráhového systému presahuje niekoľko tisíc až desiatok tisíc metrov štvor-cových. Voľba materiálu na vyhotovenie značiek musí byť vykonaná s cieľom minimalizovať celkové náklady. Požiadavky na náterové hmoty na značky letísk sa odlišujú od požiadaviek na náterové hmoty na cestné značenie. Farba na značky rolovacích dráh a odbavovacích plôch musí byť farebne stála. Lacnejšie chlórkaučukové nátery majú životnosť približne 3 roky a pre značenie je možné využívať stroje. Drahšie, obyčajne dvojzložkové nátery majú životnosť 10 až 20 rokov, značenie je obyčajne ťažšie mechanizovať.
Základnými požiadavkami na fyzikálne vlastnosti sú farebnosť náteru, odrazivosť a drs-nosť povrchu náteru. Farebnosť náterov je stanovená Annexom 14 v stanovenom rozsahu spektra príslušnej farby. Povrch dráhových značiek nesmie vykazovať výrazne odlišný brzdný účinok ako ostatný povrch VPD.

Kľúčové slová:

navigačné prostriedky

letisko

markery

znaky

farby

zvýraznenie

rolovacia dráhaObsah:
 • ÚVOD 4
  1. Ukazovatele a návestidlá 5
  1.1 Ukazovateľ smeru vetra (veterný rukáv) 5
  1.2 Ukazovateľ smeru pristátia 5
  1.3 Návestná svetlometka 6
  1.4 Návestné 7
  2.1 Prerušenie dráhového značenia 7
  2.2 Farby a zvýraznenie 7
  2.3 Poznávacie značenie vzletovej a pristávacej dráhy 8
  2.4 Osové značenie vzletovej a pristávacej dráh 8
  2.5 Prahové značenie 10
  2.6 Značenie dotykového pásma 12
  2.7 Postranné značenie vzletovej a pristávacej dráhy 15
  2.8 Osové značenie rolovacej dráhy 15
  2.9 Značenie vyčkávacieho miesta 17
  2.10 Značenie medziľahlého vyčkávacieho miesta 18
  2.11 Značenie miesta na skúšku zariadenia VOR 18
  2.12 Značenie stojísk lietadiel 19
  2.13 Bezpečnostné značenie na odbavovacej ploche 19
  2.14 Značenie vyčkávacieho miesta na komunikáciách 20
  2.15 Príkazové značky 20
  2.16 Informačné značky 21
  3. Svetlá a svetelné návestidlá na letiskách 22
  3.1 Núdzové svetelné návestidlá 23
  3.2 Letecké svetelné majáky 23
  3.3 Poznávací svetelný maják 24
  3.4 Priblížovacie svetelné sústavy 25
  3.5 Jednoduchá približovacia svetelná sústava 25
  3.6 Svetelná sústava na presné priblíženie I. kategórie. 27
  3.7 Svetelná sústava na presné priblíženie II. a III. kategórie 28
  3.8 Svetelné zostupové sústavy 30
  3.9 Prahové poznávacie svetelné návestidlá a ďalšie svetelné návestidlá
  na letiskách 33
  4. Znaky 34
  5. Markery 35
  ZÁVER 36
  Odporúčaná literatúra 37

Zdroje:
 • Sedláček B. : Letecká doprava, Žilina 2000
 • Kazda A. : Letiská. Design a prevádzka
 • Beňo L. : Lietadlá, Alfa 1993
 • Pruša J. : Svět letecké dopravy 2007