Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Úschova energie v batériách

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6015
Posledná úprava
02.08.2017
Zobrazené
3 007 x
Autor:
matony12
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Technológie pre uskladňovanie energie sú strategickým a potrebným komponentom pre efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie a konzerváciu energie Potreba energie a čerpania energetických zdrojov doposiaľ stále rastie a podlieha rastu počtu obyvateľov Zeme, s ktorými súvisia ekonomické a ekologické problémy. Dostatočné, spoľahlivé, bezpečné a environmentálne prijateľné zabezpečenie palivami a energiou možno zaradiť medzi globálne úlohy ľudstva, ktorým krajiny celého sveta venujú mimoriadnu pozornosť. Zabezpečenie trvalo udržateľného ekonomického rastu je podmienené zabezpečením spoľahlivej dodávky energie pri optimálnych nákladoch a primeranej ochrane životného prostredia.
Dodávka elektrickej energie nie je vždy v časovej zhode so spotrebou. Na preklenutie tohto problému slúžia rôzne spôsoby akumulácie elektriny. Narastajúce požiadavky na spoľahlivosť a kvalitu zásobovania elektrinou vedú tiež k zvýšenému záujmu o akumuláciu elektriny. Význam akumulácie elektriny stúpa i vďaka intenzívnemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energií (OZE) najmä v prípade vyrovnania nepravidelnej dodávky elektriny z OZE závislých na počasí a ročnom období (veterná, slnečná a vodná energia). Akumulácia elektriny sa preto stáva v súčasnosti rýchlo sa rozvíjajúcim odvetvím elektroenergetiky so širokými možnosťami aplikácie.

Kľúčové slová:

zotrvačníky

magnetické akumulátory

superkondenzátory

akumulácia elektriny

obnoviteľné zdroje energie

batérieObsah:
 • 1.1. Úvod
  2.1. Dôvody pre akumuláciu elektriny
  3.1. Technológie pre úschovu energie podľa druhu
  4.1. Akumulovanie energie
  5.1. Účinnosť úschovy
  5.2. Charakteristiky jednotlivých akumulačných technológií
  5.2.1. Batériové stanice
  5.2.2. Funkčná schéma prietokovej batérie s palivovým článkom
  5.2.3. Superkondenzátory
  5.2.4. Supravodivé magnetické akumulátory
  5.2.5. Zotrvačníky
  5.2.6. Prečerpávacie vodné elektrárne
  5.2.7. Podzemné zásobníky stlačeného vzduchu
  5.2.8.Vodíkové akumulátory energie
  6.1. „Neprerušiteľný zdroj energie“
  7.1. Typy batérii
  8.1. Zoznam použitej literatúry
  9.1. Obrazová príloha

Zdroje: