Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových

Skupiny a tímy v organizácií

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37480
Posledná úprava
06.05.2011
Zobrazené
799 x
Autor:
masarykova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Skupinu tvoria dvaja a viacerí ľudia, ktorí majú spoločné záujmy alebo ciele a vzájomne sa ovplyvňujú tak, že správanie alebo výkony jednotlivcov sú ovplyvnené správaním alebo výkonmi ostatných členov skupiny. To znamená, že skupina je súbor dvoch alebo viacerých ľudí, ktorí sa správajú podľa spoločných noriem, majú spoločné ciele a spoločnú identitu.

Skupina slúži jednak individuálnym a jednak organizačný potrebám. Členstvo v skupinách poskytuje jednotlivcom priestor na získavanie nových skúseností a zručností. Organizačným potrebám slúžia skupiny tým spôsobom, že pomocou nich je organizácia schopná lepšie a efektívnejšie zabezpečiť chod práce.

Všetky skupiny, bez rozdielu veľkosti a povahy, majú určité spoločné znaky, podľa ktorých je ich možné vyčleniť. Z pohľadu sociológie skupiny spĺňajú štyri kritériá:
1. majú kolektívne normy
2. sú súborom dvoch alebo viacerých jednotlivcov, medzi ktorými dochádza k dobrovoľnej interakcii, čo znamená, že sa navzájom ovplyvňujú
3. majú spoločné ciele
4. majú spoločnú identitu  

Kľúčové slová:

organizácia

skupina

tím

úlohy

mozivácia

tvorba tímovObsah:
 • 1. Pracovné skupiny.....................................................................................................1
  1.1. Formálne skupiny...........................................................................................1
  1.2. Neformálne skupiny.......................................................................................3
  1.3. Tvorba skupiny...............................................................................................4
  2. Tímy.........................................................................................................................4
  2.1. Tvorba tímov................................................................................................5
  3. Vzťah a rozdiely medzi tímom a pracovnou skupinou............................................6
  Bibliografia........................................................................................................................7

Zdroje:
 • Rudy, J.: Organizačné správanie. Bratislava: FABER, 2010, str. 125
 • Rudy, J.: Organizačné správanie. Bratislava: FABER, 2010, str. 131
 • Hellriegel, D. a kol.: Organizational Behavior, 7th ed., West Publishing, 1995