Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Škoda Mlada Boleslav - areál technického vývoja Česana

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
5,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37603
Posledná úprava
01.06.2011
Zobrazené
2 302 x
Autor:
millkoo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tomto zadaní sa zaoberám organizáciou v automobilovej výrobe vozidiel značky Škoda. Konkrétne sa zameriavam na oblasť vývoja vo vývojovom areály Česana v Mladej Boleslav. Z tohto areálu sa na začiatku budem venovať popisu jeho pracoviskami. Hlavne sa zameriam na pracovisko životnostných skúšok pri skúškach karosérie. Spomeniem aj pracovisko dizajnu a pracovisko virtuálnej reality. Chýbať nebude ani charakteristika spoločnosti Škoda a.s. K charakteristike jednotlivých druhov skúšok pripojím aj protokoly z merania jednotlivých skúšobných zariadení ako aj popis jednotlivých systémov s ktorými sa pracuje na úseku laboratórnych životnostných skúšok.

Kľúčové slová:

škoda

česana

mlada boleslav

virtuálny inžiniering

meracie systémyObsah:
 • Úvod 3
  1 Škoda Auto a.s. 4
  2 Areál technického vývoja Česana, Mladá Boleslav 5
  3 Škoda design 6
  4 Virtuálny inžiniering 9
  5 Životnostné skúšky v závode Škoda 11
  5.1 Elektrohydraulické zaťažovacie stavy 11
  5.1.1 Elektrohydraulické zaťažovacie stavy jednoosové 11
  5.1.2 Elektrohydraulické zaťažovacie testy viacoosové 12
  5.1.3 Elektrohydraulické zaťažovacie testy - multiaxiálne simulátory vozovky 12
  5.2 Elektrodynamické budiče (shakery) 13
  5.3 Zariadenie pre meranie a záznam prevádzkového namáhania - optické meracie systémy 14
  5.4 Merací systém ARAMIS - Experimentálna podpora MKP výpočtov 15
  5.4.1 Diagram true stress – true strain 15
  5.4.2 Stanovenie koeficientu normálovej anizotropie 16
  5.4.3 Rozloženie lokálnych deformácií v okolí zvarov 17
  5.4.4 Rozloženie lokálnych deformácií reálnych dielov 17
  5.5 Merací systém - Pontos HS 18
  5.5.1 Laboratórne meranie kmitanie dielov 18
  5.5.2 Meranie posuvu komponentu, prípadne celého vozidla 18
  5.6 Merací systém Triptop 19
  5.7 Ďalší možný rozvoj optických meracích systémov v Škoda - auto a.s. 20
  6 Záver 21
  Zoznam použitej literatúry 22

Zdroje:
 • ŠIMÁŠEK, R.: Finančno – ekonomická analýza podniku Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslava [Bakalárska práca] Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta Prevádzky a Ekonomiky Dopravy a Spojov; Katedra ekonomiky, Žilina: F PEDAS, 2007. 43s.
 • DOD Mladá Boleslav [online] Aktualizované 6-1-2005 [cit 2010-03-12]. Dostupné na internete: .
 • Škoda design [online] Aktualizované 14-2-2009 [cit 2010-03-12]. Dostupné na internete: .
 • ANNEX BUILDING DESIGN FOR HALE B, SKODA AUTO a.s. (CESANA, MLADA BOLESLAV) [online] Aktualizované 19-5-2003 [cit 2010-03-12]. Dostupné na internete: .
 • Škoda auto [online] Aktualizované 20-5-2008 [cit 2010-03-12]. Dostupné na internete: .
 • Designér navrhuje levnou škodovku jako liftback i kombi v jednom [online] Aktualizované 16-02-2010 [cit 2010-03-12]. Dostupné na internete: .
 • Virtuální engineering je součástí trvale udržitelného rozvoje [online] Aktualizované 25-08-2009 [cit 2010-03-12]. Dostupné na internete: .
 • Úloha experimentu ve fázi vzniku výrobku [online] Aktualizované23-10-2009 [cit 2010-03-12]. Dostupné na internete: .
 • Škoda Auto otvorila nové technologické centrum [online] Aktualizované 23-4-2009 [cit 2010-03-12]. Dostupné na internete: .