Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
4 nových

Rodinná výchova dieťaťa predškolského veku

«»
Prípona
.odt
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47950
Posledná úprava
07.06.2021
Zobrazené
23 x
Autor:
slavka.ilavska
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na správny fyzický a psychický vývoj väčšiny ľudí má rozhodujúci vplyv spoločenstvo, teda sociálna skupina, ktorej je súčasťou. Prvá skupina ľudí, s ktorou sa človek po narodení dostáva do vzájomného kontaktu je RODINA.

Cieľom tejto seminárnej práce je charakterizovať výchovu dieťaťa predškolského veku v rodine a jej prostredí. Poukázať na špecifiká rodiny, vplyv jej fungovania na výchovu dieťaťa predškolského veku a vymedzenie faktorov ovplyvňujúcich jeho výchovu v rodinnom prostredí. Aby sme mohli rozobrať tému tejto seminárnej práce potrebujeme si v prvom rade objasniť pojem RODINA. Je to skupina ľudí tvorená aspoň jedným rodičom a dieťaťom, malou sociálnou skupinou, tvorenou jednotlivcami spätými manželstvom, pokrvným príbuzenstvom alebo adopciou. Primárna skupina, ktorá sa po narodení dieťaťa stáva jeho prvým socializačným činiteľom. V rodine dieťa od narodenia získava predstavy o normách spoločenského styku, o pravidlách a modeloch správania sa v spoločnosti a začleňuje ich do svojho hodnotového systému v závislosti od prirodzených, biologických a psychických potrieb a podľa vzorov nadobudnutých od rodičov, prarodičov a ostatných členov rodiny s ktorými žije a vyrastá. Tieto predkladané vzory osobným pôsobením všetkých členov rodiny môžu mať kladné, ale i záporné znaky ovplyvňovania postojov a výchovy dieťaťa . Členovia rodiny sa riadia ustálenými vzormi správania sa, každý člen rodiny plní určitú sociálnu úlohu.
...

Kľúčové slová:

dieťa

dieťa predškolského veku

rodina

výchova

rodinná výchova

rodinné prostredie

deti

rodič

rodičia

predškolský vek



Obsah:
 • ÚVOD
  RODINA
  Delenie
  Funkcie rodiny
  Výchovná funkcia v rodine
  ZÁVER
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

Zdroje:
 • KRAUS, B., V. POLÁČKOVÁ et al., 2001. Člověk - prostrědí - výchova. K otázkam sociální pedagogiky. Brno: Paido. ISBN 80 - 7315 - 004 - 2.
 • POTOČÁROVÁ, M., 2008. Pedagogika rodiny. Bratislava: UK BRATISLAVA. ISBN 978 - 80 - 223 - 2458 - 8.
 • VIŠŇOVSKÝ,Ľ. A kol., 2007. Základy rodinnej výchovy. Banská Bystrica: 1. vyd. Banská Bystrica: PF UMB, OZ Pedagóg. ISBN 978 - 80 - 8083 - 443 - 2.
 • Vývinová psychológia v podmienkach rodiny. Dostupné na internete:< http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/pedagogika/22166/?print=1