Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Reklama a jej súčasní mladí spotrebitelia - O spôsobe komunikácie, filozofie, umení, krásy a morálky reklamy

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8288
Posledná úprava
14.02.2018
Zobrazené
2 125 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Čo je reklama?

Slovo reklama vzniklo z latinského „reklamare“ čo znamená v preklade „znovu kričať“. To vlastne odpovedalo dobovej „obchodnej komunikácii“. Dnešná definícia reklamy, schválená Parlamentom České republiky v roku 1995, hovorí, že „reklamou sa rozumie presvedčovací proces, ktorým sú: hľadanie tovaru, služieb alebo myšlienok prostredníctvom komunikačných médií“. Už z tohto je zrejmé, že tak ako ľudstvo samé sa menilo za dlhé stáročia svojej existencie, tak aj reklama ako spôsob propagácie tovaru, prešla od svojho vzniku až dodnes určitými zmenami, ktoré boli reakciami na zmenu životného štýlu, pracovných podmienok, rozsahu ponúkaného tovaru a technických vymožeností danej doby.

1.2 Prehľad Historického vývinu reklamy

Ako historicky najstarší reklamný prostriedok sa v období mladšej doby kamennej začala využívať interpersonálna komunikácia, teda môžeme prehlásiť že ľudský hlas a reč zohrali veľkú úlohu vo vývine reklamy a teda aj propagácii vlastných výrobkov. Za Predchodcu dnešných svetelných a vizuálnych reklám bol určený „veľký oheň“ ktorý bol vhodným signalizačným prostriedkom. Prvý dochovaný inzerát bol papyrus starý 3000 rokov, obsahoval informáciu o utečenom otrokovi s prísľubom odmeny za dolapenie. Vyvolávači na tržniciach zasa plnili dnešnú úlohu masovej reklamy . V stredoveku sa začali objavovať tzv. obrázkové symboly, aj z toho dôvodu, že väčšina ľudí nevedela čítať. Situácia sa radikálne zmenila začiatkom 15. storočia v období vynájdenia kníhtlače. Hneď od prvého výtlačku verejných novín v 17. storočí vo Francúzku nastal veľký rozvoj tlačených inzerátov. Vďaka tomuto rozvoju sa začal meniť obsah reklamy. Vytlačená reklama predsa mohla obsahovať oveľa viacej informácií ako predtým. S príchodom priemyselnej revolúcie sa zmenila technika aj hospodárstvo v krajine ale aj spoločnosť a ľudstvo samotné. V polovici 19. storočia začali vznikať reklamné agentúry, prvá bola založená v roku 1841 v USA . A nakoniec na prelome 19. a 20. storočia vznikli dva reklamné nástroje ktoré sa využívajú až dodnes rozhlas a kino.

Kľúčové slová:

reklama

umenie

filozofia reklamy

história reklamy

reklamný text

kontroverznosťObsah:
 • 1. Úvod 2
  1.1 Čo je reklama? 2
  1.2 Prehľad Historického vývinu reklamy 2
  1.3 Druhy reklamy 3
  2. Je reklama umenie ? 3
  2.1 Reklama JE umením 3
  2.2 Reklama NIEJE umením 5
  3. Filozofie a základné pravidlá reklamy 5
  3.1 Tajomstvo reklamného textu 5
  3.1.1 Maslowova pyramída 5
  3.1.2 Sedem smrteľných hriechov 6
  3.1.3 Slovo „Vy“ 6
  3.2 Tajomstvo obrázkov 6
  4. Krása reklamy? 7
  4.1 Kontraverznosť 8
  4.2 Umenie 8
  4.3 Využívanie obrázkov, fotografií a postáv 8
  5. Záver 9
  6. Použitá literatúra 10

Zdroje:
 • GODEFROY,CH.: Tajomstvo reklamného textu. Bratislava: Ister Science, 1994
 • Steel, J.: Reklama, prieskum, príprava a plánovanie. Brno: Computer press, 2003