Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Prípadová štúdia - Výber vhodného zahraničného trhu pre ďalší rozvoj spoločnosti Hotel Turiec

«»
Prípona
.pdf
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
48 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36609
Posledná úprava
04.02.2011
Zobrazené
2 227 x
Autor:
markhusss
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základným cieľom v tejto prípadovej štúdii je vybrať najatraktívnejší zahraničný trh pre ďalší rozvoj spoločnosti a konkurenčnú výhodu, na základe činiteľov, ktoré sú pre spoločnosť relevantné. Pokúsim sa vytvoriť základné otázky pre vytvorenie riešení danej problematiky. Otázky budem zostavovať tak aby som mohol na ne čo najefektívnejšie odpovedať.

Kľúčové slová:

medzinárodný marketing

inflácia

HDP

PESTLE

Organizačná štruktúra

Kritéria

Bodovacia metódaObsah:
 • 1 Úvod ................................................................................................................................... 1
  2 Predstavenie spoločnosti ..................................................................................................... 2
  2.1 Stručná charakteristika firmy ....................................................................................... 2
  2.2 Základné údaje spoločnosti ......................................................................................... 2
  2.3 Legislatívna forma ....................................................................................................... 2
  2.3.1 Štatutárny orgán - Predstavenstvo spoločnosti ..................................................... 3
  2.3.2 Dozorná rada ........................................................................................................ 3
  2.4 Sluţby .......................................................................................................................... 3
  2.5 Organizačná štruktúra .................................................................................................. 5
  2.6 Vízia ............................................................................................................................. 5
  3 Základne otázky a riešenia .................................................................................................. 6
  3.1.1 Na základe ktorých kritérií sa mám rozhodnúť pre výber cieľového zahraničného trhu? ............................................................................................... 6
  3.1.2 Ktorý zahraničný trh by som odporučil spoločnosti Hotel Turiec na základe vyuţitia bodovacej metódy a prečo? .................................................................. 10
  3.1.3 Mám vykonať portfóliovú analýzu - analýzu trhovej pozície na zvolenom trhu? .................................................................................................................... 12
  4 Záver ................................................................................................................................ 13

Zdroje: