Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Podnik ako samostatná hospodárska jednotka

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14075
Posledná úprava
31.05.2022
Zobrazené
978 x
Autor:
cervik61
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Charakteristika podnikania

Činnosť podnikov zameraná na dosahovanie vytýčených cieľov sa nazýva podnikanie.

Podnikanie je sústavná činnosť uskutočňovaná podnikateľom samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk. Za podnikanie sa nepovažuje príležitostná zárobková činnosť.

Fyzická osoba

Každý človek ako prirodzený nositeľ práv a povinnosti, ktoré vznikajú narodením a zanikajú smrťou. Spôsobilosť na právne úkony začína od 18 roku života. Tieto práva môže odňať len súdny príkaz.

Právnická osoba

Právnickou osobou sa človek stáva zápisom do obchodného registra. Má svoje práva a povinnosti.

Právne formy podnikania

Právna forma predstavuje určité právne pravidlá, ktoré usmerňujú činnosť podnikateľských subjektov.

3 základné právne formy:
1. živnosti
2. obchodné spoločnosti
3. družstvá
...

Kľúčové slová:

podnik

hospodárska jednotka

podnikanie

fyzická osoba

právnická osoba

živnosť

obchodná spoločnosť

družstvo

akciová spoločnosť

kapitál

sro

vos

komoditná spoločnosťObsah:
 • Charakteristika podnikania
  Podnikanie
  Fyzická osoba
  Právnická osoba
  Právne formy podnikania
  3 základné právne formy
  Členenie živnosti
  Obchodné spoločnosti
  Spoločnosť s ručením obmedzením
  Akciová spoločnosť
  Verejná obchodná spoločnosť
  Komanditná spoločnosť
  Družstvo
  Transformačný proces podniku
  Vstupy a výstupy transformačného procesu
  Činnosti podnikového transformačného procesu
  Použitá literatúra

Zdroje: