Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Outsourcing IS/IT

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
80 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7447
Posledná úprava
25.02.2018
Zobrazené
1 926 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Outsourcing je magické slovo, ktoré sa v súčasnosti aj u nás začína používať vo vzťahu k informačným systémom, ako aj k informačným a komunikačným technológiám.
Outsourcing, ako strategický organizačný nástroj, môžeme zadefinovať ako nákup vybraných činností a služieb od externého špecializovaného dodávateľa.
Outsourcing je trend, ktorý je už v zahraničí veľmi rozšírený a v oblasti strednej Európy dosahuje výrazný rast. Je jednoduchým prostriedkom ako zvýšiť efektivitu podnikania, umožňuje sústrediť sa na hlavný cieľ podnikania a získať tak konkurenčnú výhodu. Uľahčuje dlhodobé plánovanie časti nákladov a zabezpečuje profesionálny servis v danej oblasti.
Ako outsourcing sa v ekonómii označuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt (ako napríklad subdodávateľa). Outsourcing je teda špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu.
Outsourcing informačných systémov je najmodernejší spôsob správy informačných technológií v podnikoch, ktoré sa nezaoberajú informačnými technológiami a pre ktorých je informatika iba nástrojom pre dosahovanie strategických cieľov. Mnohé podniky sa stretávajú s problémom, ako správne a efektívne prevádzkovať svoj informačný systém, pretože jeho prevádzkovanie je spojené s pomerne veľkými investičnými nákladmi, organizačnými a prevádzkovými problémami. Náročnosť na riadenie, koncepčnosť a rýchle zmeny v technológiách zapríčiňujú ťažko predvídateľné zvýšenie nákladov na informačné technológie.

Kľúčové slová:

outsourcing

zmluva

budúcnosť

zmluva

podniková ekonómia

manažmentObsah:
 • 1. Outsourcing IS/IT 1
  1.1 Čo a prečo outsourcovať 2
  1.2 Fázy outsourcingu 3
  1.3 Zmluva SLA 3
  1.4 Výhody a nevýhody outsourcingu 4
  1.5 Základné formy outsourcingu 5
  1.6 Modely outsourcingu IS/IT 6
  1.7 Predpoklady úspešného outsourcingu 7
  2. IT outsourcing na Slovensku 8
  2.1 Outsourcing v SR v 2006 8
  2.2 IT outsourcing zabraňuje úniku mozgov zo Slovenska 10
  2.3 Outsourcing a budúcnosť 11
  3. Záver 11

Zdroje:
 • CHLEBÍKOVÁ D.: Outsourcingové riešenia v podnikovej praxi: kedy a prečo? In: Podniková ekonomika a manažment, 2006, č. 3, s. 62-63, ISSN 1336-5878
 • ČARNICKÝ, Š.: Manažérske informačné systémy podniku. Bratislava: Ekonóm, 2004, s. 102, ISBN 80-225-1822-0