Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 210   projektov
21 nových

Motivácia a motivačná teória

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
23584
Posledná úprava
13.05.2009
Zobrazené
3 646 x
Autor:
tinkag
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou tejto práce je motivácia, ktorá má množstvo synoným: uvedomovaná pohnútka, energetická stránka správania, alebo faktory, ktoré vyvolávajú, usmerňujú správanie človeka... Samotný pojem motivácia je veľmi široký. Motiváciu však nie je možné priamo pozorovať. Vyvodzujeme ju zo zmien v správaní človeka. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že motivácia je vôľa konať. Už zo základu slova motio – duševný podnet, vášeň, vyvodzujeme, že sa vzťahuje na všetko, čo človek prežíva i to, čo ho vedie k určitému správaniu sa.
Motivácia v živote človeka má nepochybne veľkú úlohu. Keďže sme ľudia rôzni aj motivačné mechanizmy vplývajú na nás odlišne. Aktivita človeka je sprevádzaná potrebami. Ľudia sú motivovaní z vnútorných i z vonkajších podnetov, čo v práci znamená, že motivácia zo strany zamestnávateľa je dôležitou aktivitou. Preto je dôležité, aby manažér poskytoval pomoc, inšpiráciu a aby ukazoval príklady. Hlavne je však dôležité poznať ľudí takí, akí sú; čo ich baví, čo ich motivuje a snažiť sa ich viesť k plnému rozvinutiu ich schopností. Je tiež dôležité, aby manažér pomáhal ľudom objavovať ich vlastné schopnosti a predpoklady. Bez ovzdušia vzájomnej dôvery a pochopenia sa dá v oblasti motivácie urobiť len málo.


Kľúčové slová:

motivácia

motív

práca

motivačná teória

proces motivácieZdroje:
  • Použitá literatúra
  • - MASLOW, A. H.: ATtheory Of Human Motivation, Psychological Review 1943. 50, 370-396
  • - MAJTÁN, M.: Manažment. Sprint, Bratislava 2007. ISBN 978-80-89085-72-9
  • - MIKUŠ, P., DROPPA, M., BUDAJ, P.: Vybrané problémy teórie manažmentu a marketingu. 2004. ISBN 80-8084-077-6
  • - SZARKOVÁ, M..: Psychológia pre ekonómov. Bratislava: EU, 1994. ISBN 80-225-0251-8
  • - BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozšířené vydání. Praha: MANAGEMENT PRESS 2002. ISBN 80-7261-064-3
  • - www.vedeme.cz
  • - www.sk.wikipedia.org
  • - www.ii.fmph.uniba.sk