Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Manažérske rozhodovanie - prpadová štúdia

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47030
Posledná úprava
11.07.2017
Zobrazené
334 x
Autor:
peter.pesta64
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom mojej práce je využiť vedomosti z teórie manažérskeho rozhodovania a rozobrať ich z odbornej stránky. Zamyslieť sa nad úlohou manažéra v konkrétnej spoločnosti a sústrediť sa na jednotlivé fázy procesu manažérskeho rozhodovania. Vžiť sa do úlohy manažéra a porozmýšľať ako efektívne rozhodovať v rôznych situáciách. S prijatými rozhodnutiami sa zamýšľať nad možnými rizikami spojené s jeho implementáciou, ktoré môžu nastať a zvoliť si metódy a techniky rozhodovania.
V práci opisujem spoločnosť IS4IT GmbH & Co. KG, ktorá sa zaoberá predajom konzultačných služieb pre produkty spoločnosti Atlassian, konkrétne osobou manažéra, ktorá prevádzkuje túto firmu. Pokúsim sa o riešenie daného problému, ktorý môže vzniknúť pri manažérskom rozhodovaní či už s krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska.
V prvej časti práce predstavím spoločnosť, jej postavenie, stratégiu a organizačnú štruktúru. Taktiež opíšem úlohy manažéra, s ktorými sa prakticky každodenne stretáva. Ďalej sa budem snažiť charakterizovať jednotlivé fázy manažérskeho rozhodovania (identifikácia problému, analýza problému, tvorba variantov riešení, postup riešenia problému, aplikácia zvolených metód a technik na riešenie daného problému. Veľmi dôležité je očakávať dôsledky z prijatého rozhodnutia a sledovať riziká súvisiace s jeho realizáciou.

Kľúčové slová:

rozhodovanie

prípadová štúdia

manažérske rozhodovanie

organizačná štruktúra

stratégia firmyObsah:
 • 1. VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
  1.1.2 Poslanie firmy
  1.1.3 Stratégia firmy
  1.1.4 Organizačná štruktúra firmy
  1.2 Charakteristika pozície manažéra, ktorý uskutočňuje rozhodovanie
  1.3 Strategické, taktické a operatívne rozhodnutia, ktoré vo svojej pozícii uskutočňuje
  2 IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMU
  2.1 Postup identifikácie problému a aplikácia zvolenej techniky
  2.2 Druhy signálov
  2.3 Zdroje ich vzniku
  2.4 Zaradenie problému z časového hľadiska a podľa stupňa dôležitosti
  3 POSTUP ROZHODOVANIA
  3.1 Vhodné metódy a techniky pre prijatie rozhodnutia
  3.2 Aplikácia zvolenej metódy alebo techniky pri rozhodovaní
  3.3 Alternatívy riešenia
  4 PRIJATÉ ROZHODNUTIE, JEHO OČAKÁVANE DOSLEDKY A MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S JEHO IMPLEMENTÁCIOU
  4.1 Stručná charakteristika prijatého rozhodnutia
  4.2 Očakávané dôsledky prijatého rozhodnutia
  4.3 Riziká súvisiace s implementáciou a realizáciou rozhodnutia
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

Zdroje:
 • 1. Papula, J., Papulová, Z.: Manažérske rozhodovanie, vybrané problémy. Bratislava: Kartprint, 2005, ISBN 80-88870-45-3