Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 562   projektov
12 nových

Konkurenčné analýzy a stratégie (gastro odvetvie)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
88 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
34969
Posledná úprava
09.07.2010
Zobrazené
4 968 x
Autor:
markhusss
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Keď zhrnieme konkurenčnú stratégiu hotela TURIEC môžeme povedať, že firma nie je konkurenčne ohrozovaná a aj napriek dosť veľkej konkurencii si udržiava významne postavenie na trhu a dosahuje zisky.

Ceny v hoteli TURIEC sú prijateľné, ale čo je významný plus, sú nižšie ako u konkurencie. Hotel TURIEC každý mesiac, za účelom zvýšenia predaja poskytuje rôzne akcie a stálym hosťom ponúka možnosť využitia klubových kariet.

Najväčšiu konkurenčnú hrozbu môže hotel TURIEC pripisovať hotelu GRANDIS, hotelu VICTORIA a koniec koncom aj penziónu BRILANT. Tieto 3 zariadenia sa do značnej miery podobajú poskytovaním služieb a komplexnosťou služieb na hotel TURIEC.

Kľúčové slová:

hotel

konkurencia

slabé stránky

silné stránky

podnikanie

štruktúra

stratégObsah:
 • STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY 1


  Základné údaje spoločnosti 1


  Legislatívna forma. 1


  Štatutárny orgán - Predstavenstvo spoločnosti 2


  Dozorná rada. 2


  Aktivity. 2


  Vízia. 3


   


  VÝCHODISKOVÁ SITÚACIA 4


  Služby. 4


  Vstupné priestory. 4


  Ubytovanie. 4


  Gastronómia. 5


  Konferenčné priestory. 6


  Wellness a Beauty – Ponuka procedúr 7


   


  ANALÝZA KONKURENČNÉHO PROSTREDIA 8


  Interné prostredie. 8


  Organizačná štruktúra. 8


  Vzťah k zamestnancom.. 9


  Ekonomická situácia podniku. 10


  Vybavenosť technikou a technológiou. 10


  Externé prostredie. 10


  Konkurenti 10


  Dodávatelia. 13


  Vzťah k zákazníkom.. 13


  Vzťah ku konkurencii 14


  Analýza PEST marketingového makro prostredia podn. 14


  Politické prostredie. 14


  Ekonomické prostredie. 15


  Životné prostredie. 15


  Technologické prostredie. 15


  SWOT analýza. 16


  analýza - silné stránky. 16


  Analýza - príležitosti 16


  analýza – slabé stránky. 17


  analýza - hrozby. 17


  SWOT graf 17


  Vyhodnotenie SWOT grafu. 18


  Tvorba a vyber stratégie. 18


  Stratégia FOCUS. 18


  Stratégia nákladového vodcovstva. 18


  Stratégia diferenciácie. 19


  Výber stratégie. 19


   


  ZHRNUTIE 20


  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV  21


Zdroje:
 • 1.Prof. Ing. Jozef Papula, PhD., Mgr. Zuzana Papulová, PhD.: Strategický manažment – teoretické východiská alebo jadro vedomostí. 1 vyd. Bratislava: KARTPRINT, 2009, ISBN 978-80-88870-78-4
 • 2. http://kaia.mtf.stuba.sk/predmety/rp/Organizacne_struktury.pdf
 • 3. www.orsr.sk
 • 4. www.hotelturiec.sk
 • 5. www.google.sk