Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 291   projektov
4 nových

Klasifikácia nákladov podniku

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47142
Posledná úprava
13.11.2017
Zobrazené
131 x
Autor:
evzen
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca sa zaoberá klasifikáciou nákladov podniku. Prvá kapitola je zameraná na vznik nákladov, ich podstatu. Súčasťou tejto kapitoly je aj vzťah medzi nákladmi a výdavkami. Druhá kapitola rozoberá štruktúru a klasifikáciu nákladov podľa rôznych kritérií. Členia sa tu náklady podľa nákladových druhov, položiek kalkulačného vzorca, závislostí nákladov od objemu výkonov a rozhodovacieho procesu. Tretia kapitola je zameraná na znižovanie nákladov. V tejto kapitole sú aj zdroje a prostriedky znižovania nákladov.

Kľúčové slová:

podnikateľská činnosť

náklady

výnosy

klasifikácia nákladov

závislosť

fixné náklady

znižovanie nákladovObsah:
 • Zoznam tabuliek a ilustrácií -4-
  Úvod -5-
  1 Náklady v podnikateľskej činnosti -6-
  1.1 Podstata nákladov -6-
  1.1.1 Vznik nákladov -7-
  1.1.2 Vzťah medzi nákladmi a výdavkami -8-
  1.2 Časové rozlíšenie nákladov a výnosov -8-
  2 Klasifikácia Nákladov -9-
  2.1 Druhové (ekonomické) členenie nákladov -9-
  2.2 Klasifikácia nákladov podľa položiek kalkulačného vzorca -10-
  2.3 Závislosť nákladov od objemu výkonov -11-
  2.3.1 Variabilné náklady -12-
  2.3.1.1 Proporcionálne náklady -12-
  2.3.1.2 Neproporcionálne náklady -12-
  2.3.2 Fixné náklady -14-
  2.4 Význam variabilných a fixných nákladov -15-
  2.5 Štruktúra nákladov -15-
  3 Možnosti znižovania nákladov -16-
  Záver -17-
  Zoznam použitej literatúry -18-

Zdroje:
 • BAŠTINCOVÁ, Anna. 2007. Výsledok hospodárenia. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2007. 102 s. ISBN 978-80-8078-144-6.
 • BIELIK, P.: Podnikovo hospodárska teória agrokomplexu, Nitra: SPU, 2007.270 s. ISBN 80-7137-861-5
 • FOLTÍNOVÁ, Alžbeta et al. 2007. Nákladový controlling. 1. vyd. Bratislava :Sprint vfra, 2007. 451 s. ISBN 978-80-89085-70-5.
 • KAJANOVÁ, Jana. 2005. Náklady a ceny. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2005. 150 s. ISBN 80-89018-92-0.
 • KRÁL, B.:Manažérske účtovníctvo, Bratislava: SÚVAHA, spol. s r.o., 2001. 344 s. ISBN 80-88727-45-6
 • KUPKOVIČ, Milan. 1999. Náklady podniku. 1. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 1999. 170 s. ISBN 80-88848-50-4.
 • MAJTÁN, Štefan et al. 2007. Podnikové hospodárstvo. 1. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2007. 347 s. ISBN 978-80-89085-79-8.
 • MIHOK, Jozef - VIDOVÁ, Jaroslava. 2006. Riadenie podniku v kríze. 1. vyd. Košice : Multiprint, 2006. 245 s. ISBN 80-8073-533-6.