Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Just in Time - podnikové plánovanie

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
20088
Posledná úprava
27.11.2011
Zobrazené
2 611 x
Autor:
LaCorke
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zavádzanie nových metód riadenia podniku, zefektívňovania práce ako aj znižovania nákladov je pre moderné podniky kľúčovým faktorom. Jednou z možností pre zefektívnenie podnikových procesov je aj zavedenie systému Just in Time, ktorý je založený na princípe výroby len bezprostredne nevyhnutných produktov, v potrebných množstvách a v čo možno najneskoršom čase. Cieľom tejto práce je objasnenie systému Just in Time, ako aj poukázať na nevýhody organizácií, ktoré systém Just in Time neintegrovali do svojho podniku. Objasniť pôvod metódy, ciele zavedenia, základné zásady a princípy systému. Rozobrať proces implementácie. V neposlednom rade poukázať na výhody zo zavedenia Just in Time v podniku.

Kľúčové slová:

Just in time

systémObsah:
 • Úvod 3
  1. Systém Just in Time 4
  1.1. Čo je to Just in Time? 4
  1.2. Ciele zavedienia Just in Time 4
  2. Charakteristika systému 5
  2.1. Nedostatky organizácií fungujúcich bez systému Just in Time 5
  2.2. Základné zásady systému Just in Time 6
  2.3. Systém Just in Time vychádza z ôsmich základných princípov: 6
  2.4. Kde je účelné aplikovať Just in Time a pre aké výrobky je táto výrobná filozofia vhodná? 7
  2.5. Prínosy zo zavedenia Just in Time 7
  3. Implementácia Just in Time v podniku 8
  3.1. Techniky využiteľné pri implementácii systému Just in Time 8
  3.1.1. JiT – prvý stupeň implementácie: 8
  3.1.2. JiT – druhý stupeň implementácie: 8
  3.2. Hlavné problémy pri implementácii Just in Time spadajú do dvoch kategórií: 9
  3.3. Na základe skúsenosti z Japonska sa systém Just in Time implementuje nasledovne: 9
  Záver 10
  Použitá literatúra 11

Zdroje:
 • GREGOR, M. – KOŠTURIAK, J. Just-in-time. Výrobná filozofia pre dobrý management. 1. vyd. Bratislava : ELITA 1994. 299 s.
 • KAVAN, M. Výrobní a provozní management. 1. vyd. Praha : Grada, 2002.
 • www.produktivita.sk