Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Integrované dopravné systémy

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5459
Posledná úprava
04.10.2017
Zobrazené
2 977 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V dnešnej dobe viaceré druhy verejnej hromadnej dopravy vykonávajú svoju činnosť neefektívne. Z praktických možností vyplýva, že spôsob ako najlepšie využiť viaceré druhy verejnej hromadnej dopravy je formou IDS. Cestujúcim prináša zlepšenie a kvalitu dopravných služieb verejnej dopravy.
Semestrálny projekt je zameraný na integrované dopravné systémy z hľadiska všeobecného .
Cieľom tohto semestrálneho projektu je teoreticky obzrejmiť pojem IDS a to z hľadiska vytvárania, financovania, delenia, prínosov, organizovania, usporiadania, činnosti, predpokladov a definície IDS.
Praktické a teoretické znalosti z dopravy sa podieľajú na vzniku týchto IDS a ich praktickému využitiu.

Kľúčové slová:

integrovaná doprava

integrované dopravné systémy

doprava

koordinácia

systém prepravy

cestné návesyObsah:
 • 1. Integrované dopravné systémy 5
  1.1. Prejavy integrácie v podsystémoch ids 6
  1.1.1. Integrácia organizácie a ekonomiky 7
  1.1.2. Tarifná integrácia 7
  1.1.3. Dopravná integrácia 8
  1.2. Dôvody vytvárania ids 9
  1.3. Zásady ids 10
  1.4. Prínosy ids pre jeho účastníkov 10
  1.4.1. Prínosy ids pre cestujúcich 11
  1.4.2. Prínosy ids pre objednavateľa dopravy (kraje, obce) 11
  1.4.3. Prínosy ids pre dopravné úrady 12
  1.4.4. Prínosy pre dopravcu 12
  2. Stanovenie kritérií pre výber vhodných území (aglomerácií) pre vytvorenie integrovaného dopravného systému 13
  2.1. Predpoklady pre integráciu dopravy 13
  2.2. Princípy pre vymedzenie záujmových území ids v kraji 14
  3. Návrh mechanizmu fungovania ids vrátane zriadenia koordinátora s variantmi riešenia jeho právnej formy a možnosťami financovania ids 15
  3.1. Organizačné usporiadanie ids 15
  3.2. Vymedzenie úloh a obvyklých hlavných činností účastníkov systému do a ids 16
  3.2.1. Úlohy účastníkov systému do a ids 16
  3.2.2. Hlavné činnosti účastníkov systému do a ids 17
  3.3. Čo je to koordinátor dopravnej obsluhy (do) 18
  3.3.1. Zdôvodnenie potreby koordinátora do 18
  3.3.2. Vymedzenie obvyklých činností koordinátora do 18
  3.4. Návrh spôsobu finančného zaistenia ids 19
  3.4.1. Princípy financovania ids 19
  3.4.2. Zdroje pre financovanie rozvoja ids 20
  3.4.3. Zdroje pre financovanie dopravného výkonu 20
  3.4.4. Zdroje pre obslužné činnosti 20
  3.4.5. Financovanie koordinátora 21
  3.4.6. Zúčtovacie centrum koordinátora 21
  3.5. Návrh pravidiel uplatňovaných v ekonomike ids 22
  4. Typické vývojové etapy organizačnej formy ids 22
  4.1. Základné vývojové etapy 22
  4.2. Všeobecný postup vytvárania ids 23
  4.2.1. Definovanie stratégie vývojovej etapy ids 24
  5. Kombinovaná doprava 25
  5.1. Pojmy v kombinovanej doprave 25
  5.2. Delenie kombinovanej dopravy 26
  5.2.1. Kontajnerový prepravný systém 26
  5.2.2. Systém prepravy výmenných nadstaveb 27
  5.2.3. Systém prepravy podvojných návesov 28
  5.2.4. Systém prepravy cestných návesov 28
  5.2.5. Systém prepravy cestných súprav 29
  5.2.6. Prepravný systém acts 29
  6. Použitá literatúra 32
  7. Zoznam obrázkov 32
  8. Zoznam tabuliek 32

Zdroje:
 • Voleský, K.: Kombinovaná doprava, 1995
 • Deribas, A.T.: Kontajnerová doprava, 1980
 • Eurocombi “96”, Kombinovaná doprava v Európe, 1996
 • Eurocombi “97”, 2. Medzinárodná konferencia v Európe, 1997
 • Eurocombi “98”, Kombinovaná doprava, Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie, 1998