Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových

Integratívny hrovo - edukačný projekt

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45394
Posledná úprava
18.11.2014
Zobrazené
783 x
Autor:
kivi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Téma: V zdravom tele zdravý duch
Cieľ projektu: Integrované prepájanie hier v edukačnej realite
Špecifický cieľ: Rozvíjať pozitívny vzťah k svojmu zdraviu
Cieľová skupina: veková kategória 5 -6 ročných detí
Trvanie projektu: 2 dni

Hry a hrové činnosti
Čo mi chutí
Materská škola: heterogénna
Vek. Kategória detí: 5- 6 rokov
Špecifický cieľ: dokázať rozlíšiť zdravé a nezdravé potraviny
Obsahový štandard: zdravé potraviny
Výkonový štandard: poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny
Metódy: Slovné: ,vysvetľovanie, rozhovor, rozprávanie, predvádzanie
Názorné: praktickej činnosti
Stimulačné: pochvala, povzbudenie, hodnotenie, odmena
Zásady: cieľavedomosť, názornosť, postupnosť, individuálnosť primeranosť, trvácnosť
Kompetencie: Psychomotorické -Prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu
Interpersonálne -Dodržiava pravidlá a správa sa v skupine podľa
spoločenských noriem
Hrá sa a pracuje vo dvojici, v kolektíve a v skupine
Kognitívne -Hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami
-Rieši jednoduché problémové úlohy
Neriadená činnosť: Deti sa po príchode do MŠ, začínajú hrať. Chlapci sa hrajú s autíčkami a stavebnicami a dievčatá sú v kuchynke, pripravujú čaj a koláče. Deti si vytvárajú skupinky podľa obľúbenosti, kamarátstva alebo vytvárajú náhodné skupiny na hranie.

Kľúčové slová:

hra

komunikácia

integratívny

materská škola

vek

edukáciaObsah:
 • Hry a hrové činnosti
  Edukačná aktivita
  V zdravom tele zdravý duch
  Pojmová mapa
  Pojmová mapa
  Výroky detí počas realizácie projektu V zdravom tele zdravý duch