Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Drogová závislosť dieťaťa - Záznamový hárok kazuistiky

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
109 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39178
Posledná úprava
31.12.2011
Zobrazené
4 889 x
Autor:
janka930
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Život človeka sprevádzajú mnohé, neraz katastroficky vyhrotené udalosti: bývajú to osobné tragédie – smrť blízkych, nesúlad v rodine, rozvod, nevďak detí, inokedy zasa prírodné katastrofy – povodne, zemetrasenie, neúroda. Tieto situácie človek neprekonáva vždy aktívne. Niekedy ich nerieši vôbec, pretože ich ani riešiť nedokáže, rezignuje a upadá do fatalizmu. Inokedy sa im vyhýba a uchyľuje sa k fantázii. Vysníva si svet krajší, šťastnejší a blaženejší, bez biedy a utrpenia, ktoré prežíva na Zemi. Každú oblasť ľudskej činnosti vytvárajú špecifické aktivity, ktoré ju robia niečím jedinečným. Kultúra, výchova, vzdelávanie a medicína plnia osobitné úlohy, zamerané na rozvoj človeka a spoločnosti. Sú však aj problémy, kde dochádza k ich spojeniu s cieľom prekonať prekážky, ktoré stoja v ceste rozvoja spoločnosti. Jednou z týchto prekážok sú aj drogové závislosti. S narastajúcou spotrebou návykových látok zákonite pribúda následkov súvisiacich z ich užívaním, medzi iným aj závislosťami.

Drogová závislosť dnes patrí k najzávažnejším problémom modernej doby. Zasahuje celú populáciu a čo je zvlášť závažné, objavuje sa v rôznych formách medzi žiakmi škôl všetkých stupňov a typov. Alarmujúcou skutočnosťou je rýchlo sa znižujúca veková hranica získavania prvých skúseností s drogou. Drogová závislosť spôsobujúca tragické zmeny v biologickom a hodnotovom systéme človeka a vyúsťuje do rozpadu osobnosti, je jedným zo symptómov celosvetovej krízy civilizácie. Je tiež ukazovateľom aktuálneho stavu spoločnosti...

Kľúčové slová:

klient

droga

závislosť

kazuistika

anamnézaObsah:
 • 1 Drogová závislosť dieťaťa
  1.1 Základné údaje
  1.2 Anamnézy
  1.2.1 Rodinná anamnéza
  1.2.2 Osobná anamnéza
  1.2.3 Zdravotná anamnéza
  1.2.4 Školská anamnéza
  1.2.5 Sociálna anamnéza
  1.3 Sociálny problém
  1.3.1 Klientova hypotéza
  1.3.2 Symptomatológia
  1.4 Status praesens
  1.4.1 Stanovenie cieľov
  1.5 Prognóza
  1.6 Katamnéza
  1.7 Hodnotenie
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • HURČÍK, J., HURČÍKOVÁ, A. 2009.: Kazuistika v sociálnej práci. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbeta, n.o. 2009. 40-44 s. ISBN 978-80-89271-66-5.
 • NEŠPOR, K., CSÉMY, L. 1992: Alkohol, drogy a vaše deti. Praha, FIT IN, 1992.
 • ONDREJKOVIČ, P., POLIAKOVÁ, E. a kolektív 1999. Protidrogová výchova. Bratislava: VEDA, 1999. 356 s. ISBN 80 – 224 – 0553 – 1.
 • MŠ SR. 2002: Pedagogicko-organizačné pokyny na rok 2002/2003. Bratislava: MŠ SR, 2002.