Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Dokumenty súvisiace so spoločnou štátnosťou Čechov a Slovákov

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
23753
Posledná úprava
07.11.2011
Zobrazené
1 025 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Spoločný štát Čechov a Slovákov sa začal budovať na pozadí prvej svetovej vojny. Slováci žijúci v mnohonárodnostnom Rakúsko-Uhorsku nechceli bojovať na strane svojho utláčateľa a spolu s Čechmi sa snažili o vytvorenie spoločného štátu a odtrhnutie sa od Rakúsko-Uhorska, pretože si uvedomovali, že pri spoločnom postupe majú oveľa väčšiu šancu na úspech ako keby postupovali každý samostatne. Pri tomto postupe bolo vydaných niekoľko dokumentov, ktorými sa Česi a Slováci čoraz viac približovali k vytvoreniu samostatného spoločného štátu. K ich vytvoreniu napomohli hlavne centrá zahraničného odboja najmä -Slovenská liga -organizácia emigrantov v USA.
Ako prvá bola 22. októbra 1915 podpísaná tzv. Clevelandská dohoda o spoločnom postupe pri budovaní štátu. Predstava o forme štátu sa zozačiatku u Čechov a Slovákov troška rozchádzala. Kým stúpenci unitaristického čechoslovakizmu presadzovali československú jednotu a vybudovanie tzv. Veľkej Čechie, zástupcovia Slovákov v Amerike boli ochotní akceptovať len taký česko-slovenský štát, ktorý bude založený na federatívnom systéme so slovenskou autonómiou. Po niekoľkomesačnom vyjednávaní bola 22. októbra 1915 v Clevelande medzi Slovenskou ligou v Amerike a Českým národným združením táto dohoda podpísaná. Hovorilo sa v nej o spolupráci medzi Čechmi a Slovákmi pri plnení päťbodového programu:
- Samostatnosť českých zemí a Slovenska
- Spojenie Českého a Slovenského národa vo federatívnom zväzku štátov s úplnou národnou
autonómiou Slovenska, s vlastným snemom, s vlastnou štátnou správou, úplnou kultúrnou
slobodou, teda i s úplným používaním jazyka slovenského, vlastnou správou finančnou a
politickou, so štátnym jazykom slovenským.
- Volebné právo: všeobecné, tajné a priame.
- Formy vlády: personálna únia s demokratickým zriadením štátu, podobne ako v Anglicku.
- Tieto body tvorili základ obojstrannej dohody a mohli byť doplnené a rozšírené len na
základe dorozumenia sa oboch strán.

Kľúčové slová:

dokumenty súvisiace so štátnosťou Čechov a Slovákov

Martinská deklarácia

rezolúciaZdroje: