Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Charizmatický líder

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46870
Posledná úprava
27.03.2017
Zobrazené
770 x
Autor:
zajko_nufko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V posledných rokoch sa čoraz častejšie skloňuje pojem vodca alebo líder. Povieme si, aký je rozdiel medzi manažérom a lídrom nielen v samotných pojmoch, ale hlavne v ich myslení, videní a spôsoboch dosahovania cieľov organizácií. I napriek tomu, že hlavnou úlohou obidvoch je práve spomínané dosahovanie cieľov, používajú rôzne motivačné metódy. Zatiaľ čo manažér zastáva viac funkciu koordinátora a kontrolóra, líder sa snaží spolupracovníkov nadchnúť svojou víziou, pričom jeho právomoc nemusí pochádzať z formálneho postavenia v organizácií. Cieľom tejto práce je priblížiť si lídra ako charizmatickú osobnosť, ktorá je hnacím motorom organizácie, ktorého nasledujú spolupracovníci z presvedčenia o správnosti jeho rozhodnutí a kvôli viere v pozitívne výsledky a úspešné dosiahnutie stanovených úloh.

Kľúčové slová:

manažment

charizmatický líder

leadership

efektivita

komunikáciaObsah:
 • 1 Definícia pojmov 2
  1.1 Pojem manažér a líder 2
  1.1.1 Charakteristika manažéra 2
  1.1.2 Charakteristika lídra 2
  2 Líder 4
  2.1 Rozdelenie lídrov 4
  2.2 Schopnosti lídra 4
  2.3 Efektivita lídra 6
  3 Formovanie osobnosti lídra 7
  3.1 Spojenie vrodeného so získaným 7
  3.2 Líder a jeho emócie 8
  3.3 Schopnosť učiť a počúvať 8
  3.4 Komunikácia 9
  4 Úspešný líder 12
  4.1 Transakčný a transformačný líder 12
  4.2 Najlepší argument je úspech 13
  5 Leadership, vedenie ľudí 14
  Záver 15

Zdroje:
 • ARMSTRONG, M. - STEPHENS, T. 2008. Management a leadership. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4.
 • ČÁPOVÁ, Š. 2010. Leadership a emocionálni inteligence. [Moderní řízení] 2010.
 • DĚDINA, J. - ODCHÁZEL, J. 2007. Management a moderní organizovaní firmy. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2149-1.
 • HADAROVÁ, L. 2008. Líder ako kouč a mentor. [In: Manaţér.] s.l. : In: Manaţér., 2008.
 • HUDÁKOVÁ, I. 2011. Rozpoznáte dobrého lídra. Ezisk. [Online] 15. 08 2011. .
 • KOUZES, J.M., POSNER, B.Z. 2006. A Leader’s Legacy. San Francisco : Jossey-Bass, 2006. ISBN-13: 978-0-7879-8296-6.
 • MAXWELL, J.C. 1993. Developing the leader withink you. Nashville : Thomas Nelson, Inc., 1993. ISBN 10: 0-8407-6744-7.
 • SEDLÁK, M. 2009. Manaţment. Bratislava : Iura Edition, 2009. ISBN 978-80-8078-283-2.
 • TURECKIOVÁ, M. 2007. Klíč k účinnému vedení lidí. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-0882-9.