Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Seminárna práca na Medzinárodný marketing - aplikácia na firmu Volkswagen Slovakia a.s.

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
339 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5650
Posledná úprava
14.11.2017
Zobrazené
4 078 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V mojej seminárnej práci som si vybral firmu Volkswagen Slovakia a.s., ktorá v Slovenskej republike vystupuje v úlohe dcérskej spoločnosti koncernu Volkswagen A.G. so sídlom v nemeckom Wolfsburgu a je u nás najväčším výrobcom automobilov a naším najväčším exportérom. Pre túto spoločnosť som sa rozhodol aj preto, lebo som v minulosti využíval produkt tejto firmy a bol som s ním spokojný. Poďme sa teda bližšie pozrieť na odvetvie v ktorom táto firma pôsobí.

Analýza odvetvia

Automobilový priemysel zastáva vo väčšine vyspelých krajín v rámci národnej ekonomiky významné postavenie. V EÚ, USA a Japonsku tvorí zhruba dve percentá HDP a zamestnáva jeden a pol percenta všetkých pracujúcich. Z dôvodu rastúcej konkurencie a narastajúcich mzdových nákladov sú však mnohé automobilky nútené presúvať a koncentrovať svoju výrobu do krajín a regiónov s nízkymi mzdovými nákladmi, s väčším potenciálom rastu a do krajín, v ktorých sú naviac zahraniční investori podporovaní vládnymi stimulmi. Medzi takýmito krajinami má silné postavenie aj Slovensko, kde automobilová výroba rástla na význame po príchode nemeckého koncernu Volkswagen už na začiatku deväťdesiatych rokov. Ten bol po dobu 12 rokov jediným výrobcom automobilov na Slovensku.

Kľúčové slová:

analýza odvetvia

demografické prostredie

distribučná politika

segmentácia trhu

starostlivosť

vnútrofiremná komunikáciaObsah:
 • Úvod 3
  Analýza odvetvia 3
  Automobilový priemysel na Slovensku 3
  Analýza súčasného stavu v automobilovom priemysle v SR 4
  Koncern Volkswagen A.G. vo Wolfsburgu v Nemecku 5
  História spoločnosti Volkswagen Slovakia 7
  Makroprostredie podniku 8
  Demografické prostredie 9
  Ekonomické prostredie 9
  Prírodné prostredie 9
  Technologické prostredie 10
  Politické prostredie 10
  Kultúrna charakteristika zahraničného trhu - Nemecko 12
  Vystupovanie 12
  Správanie 12
  Komunikácia 13
  Kritériá hodnotenia krajiny (Nemecka) podľa Geerta Hofstedeho 13
  Porovnanie Slovenska a Nemecka podľa uvedených kritérií. 14
  Metódy vstupu na zahraničné trhy 14
  Motivačné faktory internacionalizácie činnosti firmy 15
  Interné faktory 15
  Externé faktory 15
  Segmentácia zahraničného trhu a porovnanie s iným zahraničným trhom, na ktorý vyvážame 17
  Tab.č.4 Rakúsko 17
  Tab.č.5 Slovinsko 18
  SWOT analýza firmy Volkswagen 19
  SWOT analýza automobilového priemyslu EU 21
  História loga Volkswagenu 22
  Značka 23
  Produkt 23
  Volkswagen Touareg 24
  Možnosť uplatnenia na zahraničnom trhu 27
  Štádium životného cyklu pre produkt (VW Touareg) v SR a v Slovinsku 27
  Cenová politika VW 28
  Distribučná politika 29
  Komunikačná politika 30
  Vnútrofiremná komunikácia 30
  Personalistika 31
  Corporate Identity 31
  Starostlivosť o zamestnanca 31
  Budúcnosť Volkswagenu 31
  Štúdia Concept R 32
  Štúdia Concept T 32
  Štúdia Concept C 32
  Použitá literatúra 33