Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Podnikateľský plán - seminárna práca z predmetu Obchodné podnikanie

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
46 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38755
Posledná úprava
25.11.2011
Zobrazené
2 921 x
Autor:
googin
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ZHRNUTIE PROJEKTU

Akciová spoločnosť I.D.C. Holding sa zaoberá výrobou a predajom širokého a rozmanitého sortimentu trvanlivého pečiva a cukroviniek. Spoločnosť vychádza z viac ako 50 ročnej tradície výroby v Pečivárňach Sereď. Jej víziou je stať sa stabilným stredoeurópskym potravinárskym holdingom. V súčasnosti je najviac zameraná na podnikanie v krajinách V4. Na Slovensku má spoločnosť svoje výrobné závody v Seredi, Trnave, Cíferi a v Ilave. Za prvý polrok 2009 spoločnosť vyrobila viac ako 29 000 ton výrobkov.

Okrem iných strategických cieľov sa spoločnosť snaží naplniť aj ciele v technologickej a inovačnej oblasti a to prostredníctvom nákupu nových pečiacich automatov a baliacej techniky do odštepného závodu Pečivárne Sereď. Na nákup prvého pečiaceho automatu, ktorý spoločnosť plánuje otestovať vo výrobe, potrebuje získať bankový úver v plánovanej výške 50 000 eur. Prostredníctvom nového vybavenia by spoločnosť mohla ponúknuť svojim spotrebiteľom kvalitnejšie a inovované výrobky a uspokojiť tak lepšie ich potreby. Ďalším pozitívnym dôsledkom by bolo zníženie nákladov. Po osvedčení novej výrobnej technológie môže spoločnosť rozvíjať a zlepšovať svoju činnosť nielen v krajinách V4, ale aj v Rusku či Chorvátsku.

Medzi ďalšie významné ciele spoločnosti patrí zabezpečenie finančnej stability, likvidity, udržanie si pozície seriózneho zamestnávateľa v regióne či znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie.  

Kľúčové slová:

podnikateľský plán

finančný plán

podnik

založenie podniku

marketingový plánObsah:
 • Zhrnutie projektu 3
  1.Opis podniku 5
  1.1 Identifikačné údaje 5
  1.2 História podnikania 5
  1.3 Zloženie orgánov spoločnosti 6
  1.4 Súčasný stav spoločnosti 6
  1.5 Ciele spoločnosti 7
  2.Opis produktu 8
  3. Charakteristika odvetvia 9
  3. 1 Pekárensko- cukrárenský odbor 9
  3.1.1 Trendy v odvetví 10
  3.2 Postavenie I.D.C.Holding, a.s. v odvetví 11
  3.2.1 Vplyv prostredia na spoločnosť 11
  3.2.2 Významní participanti na trhu 12
  4. Marketing 13
  4.1 Marketingový mix spoločnosti 13
  4.2 Marketingová stratégia 17
  5. Výrobný proces 19
  6. Organizačný plán podniku 21
  6.1 Stratégia ľudských zdrojov 25
  6.2 Výpočet odvodov, čistej mzdy a celkovej ceny práce 25
  7. Dopad výroby na životné prostredie 27
  8. Finančný plán 28
  8.1 Predpokladaný vývoj tržieb, nákladov a výsledku hospodárenia 28
  8.2 Súvaha za minulý rok a predpokladaný vývoj na tri roky (v €) 30
  8.3 Výkaz ziskov a strát za minulý rok a predpokladaný vývoj na tri roky (v €) 31
  8.4 Výkaz Cash- flow za minulý rok a predpokladaný vývoj na tri roky (v €) 32
  8.5 Základné finančné ukazovatele 33
  8.6 Splátkový kalendár 34
  8.7 Odpisový plán pre pečiaci automat 35
  9. Doklady 36