Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Hypotekárne bankovníctvo Tatra banky - návrhy na zlepšenie hypotekárneho bankovníctva

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38453
Posledná úprava
02.11.2011
Zobrazené
1 764 x
Autor:
mituskak1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Projekt zameraný na charakterizovanie hypotekárneho bankovníctva, jeho stav na slovenskom bankovom trhu. analýza stavu, návrhy na zlepšenie hypotekárneho bankovníctva, vyčíslenie nákladov. Práca obsahuje SWOT analýzu, analýzu zúčastnených strán, cieľov, finančnú analýzu, plánovanie. Kapitoly (3, 4, 5 a 6) podľa obsahu nie sú súčasťou projektu - nespracované.

Kľúčové slová:

bankovníctvo

hypotéka

SWOT

analýza

hypotekárne bankovníctvo

financieObsah:
 • 1 Úvod do problematiky 3
  1.1 Všeobecná charakteristika hypotekárneho bankovníctva 3
  1.1.1 Subjekty hypotekárneho bankovníctva 3
  1.1.2 Hypotekárna banka 3
  1.2 Charakteristika Tatra Banky 4
  1.2.1 Identifikačné údaje 5
  1.2.2 Úverové produkty Tatra Banky 5
  2 Analýza 8
  2.1 Analýza podnikateľského prostredia 8
  2.1.1 SWOT analýza 8
  2.1.2 PEST analýza 9
  2.2 Analýza cieľov 10
  2.2.1 Porovnanie podmienok úveru 10
  2.2.2 Návrhy na zlepšenie hypotekárneho bankovníctva 11
  2.3 Analýza zúčastnených strán 12
  2.4 Analýza finančných zdrojov 13
  2.4.1 Finančná situácia Tatra banky 13
  2.4.2 Financovanie projektu 14
  3 Plánovanie 16
  4 Vyhodnotenie projektového zámeru 17
  5 Prínosy projektu vzhľadom na teritórium pôsobnosti 18
  6 Záver 19
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 20
  ZOZNAM OBRÁZKOV A TABULIEK 21

Zdroje:
 • SIVÁK, R., HORVÁTHOVÁ, E., MÚČKOVÁ, V., TKÁČOVÁ, D.: Hypotekárne bankovníctvo. Spirit, 2007. ISBN 978-80-89085-85-9
 • Zákon č. 483/2001 Zb. o bankách a o doplnení niektorých zákonov. [online]. [cit. 2011-01-19]. Dostupné na internete:
 • Úvery na bývanie. [online]. [cit. 2011-01-19]. Dostupné na internete:
 • Prednášky z predmetu Regionálna ekonomika. [cit. 2011-01-19].
 • RZB Group. [online]. [cit. 2011-01-19]. Dostupné na internete: