Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Tepelná elektráreň v Trebišove

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5148
Posledná úprava
25.08.2017
Zobrazené
1 354 x
Autor:
neo810
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Spôsob výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni

Výroba elektrickej energie v tepelnej elektrárni je charakteristická tým, že hlavným zdrojom jej výroby je spaľovanie uhlia, plynu alebo mazutu. V kotle sa vyrába para, ktorá poháňa turbínu pripojenú k alternátoru. Premena tepelnej energie na elektrickú sa realizuje parným cyklom.

Tepelnú elektráreň tvorí niekoľko samostatných výrobných blokov o potrebnej veľkosti a výkone.
Klasická elektráreň pozostáva z kotolne, medzistrojovne, strojovne, vyvedenia elektrického výkonu a z pomocných prevádzok (zauhľovanie, úprava vody, vodné hospodárstvo, zadný palivový cyklus atď.). Tepelné elektrárne poznáme:
kondenzačné, ktoré sú zamerané na výrobu elektrickej energie
teplárne, zamerané na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla
V klasickej kondenzačnej tepelnej elektrárni prevažuje blokové usporiadanie výrobne elektrickej energie. Každý výrobný blok elektrárne je samostatnou výrobnou jednotkou - samostatnou elektrárňou. Podľa spôsobu spaľovania sa kotle spaľujúce pevné palivo rozdeľujú na roštové, granulačné, výtavné a fluidné. Uvedené kotle sú doplnené kotlami spaľujúcim tekuté a plynné palivá.

Každý blok elektrárne môže pracovať samostatne. Princíp fungovania je jednoduchý. Uhlie zo skládky je buldozérmi nahrnuté do odberného zariadenia odkiaľ je vynášané zauhľovacím pásom do zásobníka uhlia, ktorý sa nachádza pri každom kotle. Uhlie sa postupne suší a melie na prášok, následne sa spaľuje v kotle. V stenách kotla sú umiestnené trubkové alebo membránové výparníky, v ktorých sa voda mení na paru a vzniknutá para o vysokej teplote a tlaku je odvádzaná do parného bubna. Odtiaľ je para vedená cez prehrievače a prihrievače parným rozvodom na lopatky turbíny, ktorá je spojená s generátorom.

Kľúčové slová:

elektrická energia

tepelná elektráreň

zásobovanie teplom

klimatické zmeny

priemyselObsah:
  • Spôsob výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni
    Zdroje elektrickej energie
    Zásobovanie teplom
    Elektráreň - príspevok ku klimatickým zmenám