Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových

Projekt závislosti spotreby domácností, miery zamestnanosti a príjmu verejnej správy od tržieb

«»
Prípona
.rar
Typ
projekt
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40372
Posledná úprava
06.06.2012
Zobrazené
697 x
Autor:
mana1982
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Projekt závislosti spotreby domácností, miery zamestnanosti a príjmu verejnej správy od tržieb. Musíte mať stiahnutý program gretl ak si chcete niektoré súbory pozrieť z tohoto projektu.

Kľúčové slová:

ekonometria

projekt

jednorovnicový lineárny model

autokoreláciaObsah:
 • Obsah v projekte ekonometrického modelovania
  1. Makroekonomické východiská modelovania daného ukazovateľa
  2. údajová základňa – časové rady jednotlivých premenných použitých pri modelovaní, začínajú obdobím 1.štvrťroku 2000 a končia 3. štvrťrokom 2011
  3. Odhadnúť minimálne 3 verzie jednorovnicového lineárneho modelu
  Pre najvhodnejší model uviesť:
  3.1 predpoklady teórie o znamienkach parametrov
  3.2 odhadnutý tvar modelu
  3.3 interpretácia parametrov modelu a koeficienta determinácie
  3.4 test štatistickej významnosti parametrov modelu
  3.5 test modelu ako celku
  3.6 test autokorelácie
  3.7 analýzu problému multikolinearity
  3.8 analyzujte zahrnutie sezónnych umelých premenných do modelu
  3.9 vykonať prognózu ex post na posledné 4 obdobia
  4. Vybrať model s najlepšou prognostickou schopnosťou a na jeho základe naprognózovať vývoj modelovanej premennej na ďalšíe 4 obdobia, graficky znázorniť. Postup pri určovaní hodnôt nezávisle premenných.
  1. Makroekonomické východiská modelovania daného ukazovateľa
  Ekonometria je vedná disciplína vychádzajúca z poznatkov matematiky, štatistiky a ekonomickej teórie.
  A – Tržby za vlastné výkony a tovar v informáciách a komunikáciách (uvádzané v EUR) konkrétne na príklade údajov od telekomunikácii z mesačného štatistického vykazovania
  Je to závislá (endogénna) veličina, skúmame ju, čiže ako od nej závisia ostatné tri veličiny (príjmy verejnej správy, konečná spotreba domácností a miera zamestnanosti vo veku 15-64 rokov.

Zdroje:
 • Ekonometrické modelovanie v programoch Eviews a Gretl, Ing. Martin Lukáčik, PhD., 2011